Đà Nẵng sẽ đánh giá mức độ hài lòng của dịch vụ hành chính

VietTimes -- Đà Nẵng sẽ khảo sát tinh thần trách nhiệm; mức độ thân thiện; mức độ thành thạo, chuyên nghiệp trong xử lý công việc; mức độ đáp ứng yêu cầu của công dân;... đối với các cơ quan hành chính công.
Đà Nẵng sẽ đánh giá mức độ hài lòng của người dân đối với dịch vụ hành chính
Đà Nẵng sẽ đánh giá mức độ hài lòng của người dân đối với dịch vụ hành chính

Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho biết, UBND TP vừa ban hành Quy định về khung khảo sát mức độ hài lòng và kết quả đánh giá của tổ chức, công dân đối với dịch vụ hành chính công trên địa bàn.

Việc khảo sát mức độ hài lòng được thực hiện dưới hai hình thức: trực tiếp và gián tiếp. Khảo sát trực tiếp sẽ thực hiện tại bộ phận tiếp nhận-trả kết quả thông qua phần mềm khảo sát bằng máy tính máy tính; Và khảo sát gián tiếp thông qua truy cập trang thông tin điện tử khảo sát tại địa chỉ http://www.cchc.danang.gov.vn hoặc qua liên kết này trên cổng thông tin điện tử của các cơ quan hành chính.

Nội dung khảo sát sẽ tập trung vào các tiêu chí cụ thể như: tinh thần trách nhiệm; mức độ thân thiện; mức độ thành thạo, chuyên nghiệp trong xử lý công việc; mức độ đáp ứng yêu cầu của tổ chức, công dân; sự phức tạp của việc tìm hiểu và hoàn thành các thủ tục hành chính theo quy định; chi phí thực hiện thủ tục hành chính; kết quả giải quyết so với giấy biên nhận; thời gian chờ đợi để được tiếp nhận hồ sơ; số lần đi lại để hoàn thành thủ tục hành chính...

Số lượng mẫu khảo sát phải đảm bảo quy định: khảo sát toàn bộ 100% hồ sơ đối với cơ quan giải quyết từ 200 hồ sơ trở xuống/năm; khảo sát 30% hồ sơ đối với cơ quan giải quyết 200-1.000 hồ sơ/năm; khảo sát 20% hồ sơ đối với cơ quan giải quyết từ 1.000-5.000 hồ sơ/năm; và tối thiểu 10% đối với cơ quan giải quyết trên 5.000 hồ sơ/năm.

Để kết quả khảo sát được xác thực, UBND TP yêu cầu thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo các công chức, phòng, ban chuyên môn tăng cường triển khai khảo sát trực tuyến mức độ hài lòng của tổ chức, công dân đối với dịch vụ hành chính công và công khai kết quả khảo sát để dân biết.

Từ năm 2013, Sở Nội vụ TP Đà Nẵng đã khởi xướng tổ chức triển khai mô hình đánh giá công khai chất lượng công chức viên chức theo hiệu quả công việc bằng phần mềm xuất phát từ việc triển khai thử nghiệm mô hình đánh giá kết quả làm việc của công chức Đà Nẵng bằng phần mềm từ năm 2012.