Đà Nẵng ra mắt Ban Chỉ đạo tạo thuận lợi thương mại

VietTimes – UBND TP Đà Nẵng vừa phối hợp với Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tổ chức ra mắt Ban Chỉ đạo tạo thuận lợi thương mại tại Đà Nẵng và công bố kế hoạch hoạt động đến tháng 9/2022.

Quang cảnh buổi ra mắt Ban Chỉ đạo tạo thuận lợi thương mại tại Đà Nẵng và công bố kế hoạch hoạt động của dự án Tạo thuận lợi thương mại tại Đà Nẵng

Quang cảnh buổi ra mắt Ban Chỉ đạo tạo thuận lợi thương mại tại Đà Nẵng và công bố kế hoạch hoạt động của dự án Tạo thuận lợi thương mại tại Đà Nẵng

Dự án Tạo thuận lợi Thương mại do USAID tài trợ (Dự án USAID TFP) được triển khai nhằm nâng cao vai trò và năng lực của Ủy ban Tạo thuận lợi Thương mại Quốc gia và các tổ công tác của Ủy ban này; giúp đơn giản hóa các thủ tục thông quan hàng hóa do các bộ và các cơ quan khác thực hiện; hài hòa việc triển khai các cách tiếp cận quản lý rủi ro ở cấp Trung ương và địa phương, tạo thuận lợi đối với hàng hóa xuất nhập khẩu; tăng cường việc thực thi Hiệp định Tạo thuận lợi thương mại của Tổ chức thương mại Thế giới (WTO).

Với việc triển khai dự án này, Đà Nẵng trở thành 1 trong 6 địa phương trên cả nước được lựa chọn thí điểm thành lập Cơ chế Tạo thuận lợi Thương mại cấp địa phương.

Tại buổi ra mắt, Ban Chỉ đạo tạo thuận lợi thương mại đã thông báo kế hoạch triển khai các hoạt động; thông tin về hoạt động của dự án USAID TFP và đặc biệt là tham vấn ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp (đối tượng thụ hưởng chính từ dự án) về các giải pháp, nhiệm vụ cụ thể để hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động hiệu quả trong thời gian tới.

Theo USAID, những bất cập trong thủ tục thông quan đang cản trở Việt Nam cải thiện sức cạnh tranh thương mại. Kiểm tra chuyên ngành là một phần của thủ tục thông quan hàng hóa do các bộ chức năng thực hiện đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.
Các loại kiểm tra chuyên ngành của Việt Nam liên quan đến nhiều bộ, gây trì hoãn đáng kể cho việc thông quan hàng hóa, làm cho các nhà xuất nhập khẩu tốn thời gian và chi phí, làm ảnh hưởng nhiều nhất tới các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Chính vì vậy, dự án được thiết lập nhằm loại bỏ những bất cập trong thủ tục thông quan, hỗ trợ áp dụng và triển khai cách tiếp cận dựa trên đánh giá rủi ro tại các cơ quan hải quan và quản lý chuyên ngành của Việt Nam đối với hàng hóa xuất nhập khẩu; đào tạo, nâng cao năng lực cho cán bộ công chức hải quan và công chức các sở, ban, ngành của địa phương về quản lý rủi ro; tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và hỗ trợ các hoạt động đối thoại giữa hải quan và doanh nghiệp cũng như giữa các bên liên quan ở cấp tỉnh, từ đó, tăng cường việc thực thi Hiệp định Tạo thuận lợi thương mại của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO)… giúp Việt Nam đạt được các mục tiêu phát triển, đồng thời giảm thời gian và chi phí thương mại.

Ông Trần Phước Sơn - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng – cho biết, đây là lễ ra mắt chính thức, đầu tiên của một ban tạo thuận lợi thương mại trong khuôn khổ dự án, thể hiện sự tham gia tích cực của UBND TP Đà Nẵng, Cục Hải quan, các sở, ban, ngành liên quan, hiệp hội, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn vào quá trình tạo thuận lợi thương mại tại địa phương; quyết tâm thực thi các biện pháp tạo thuận lợi thương mại và thu hút nhà đầu tư nước ngoài của chính quyền địa phương cũng như cam kết thúc đẩy quan hệ đối tác giữa hải quan với doanh nghiệp và hải quan với các cơ quan Chính phủ.

Dự kiến từ nay đến tháng 9/2022, trong khuôn khổ các hoạt động đã được Dự án USAID TFP phê duyệt tài trợ, Đà Nẵng sẽ triển khai các hoạt động như sau: Khảo sát, đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp phát triển thương mại điện tử tại thành phố nhằm hướng đến phát triển thương mại điện tử xuyên biên giới; tập huấn về các yêu cầu kiểm tra chuyên ngành liên quan đến chứng nhận của FDA; tập huấn về các quy định liên quan đến hoạt động vận tải và quy tắc xuất xứ trong FTA; các giải pháp truy xuất nguồn gốc hàng hóa…

Đối với doanh nghiệp, dự án sẽ tập huấn hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng các biện pháp ứng phó và thích ứng với dịch COVID-19 để duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh ổn định; tập huấn về công bố sản phẩm, nhãn hàng hóa… nhằm đáp ứng kiểm tra chuyên ngành đối với sản phẩm nhập khẩu.

Được biết, Dự án hỗ trợ kỹ thuật Tạo thuận lợi thương mại là dự án ODA không hoàn lại do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ (gọi tắt là Dự án USAID TFP). Dự án USAID TFP có tổng vốn đầu tư 22.225.672 triệu USD (tương đương khoảng 495 tỷ đồng). Thời gian thực hiện Dự án là 5 năm (2019-2023).

Tại Đà Nẵng, ngày 10/5/2021, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 1599/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo Tạo thuận lợi thương mại TP Đà Nẵng. Đến nay, Dự án USAID TFP đã chấp thuận về chủ trương hỗ trợ cho các hoạt động do Ban Chỉ đạo TP đề xuất cho giai đoạn từ tháng 9/2021 đến tháng 9/2022.