Đà Nẵng mạnh tay chi xúc tiến thương mại giai đoạn 2016-2020

VietTimes -- Văn phòng UBND TP Đà Nẵng vừa cho biết, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh vừa ký ban hành Quyết định chi gần 62 tỷ đồng cho Chương trình xúc tiến thương mại thành phố giai đoạn 2016-2020.
Văn phòng UBND TP Đà Nẵng vừa cho biết, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh vừa ký ban hành Quyết định chi gần 62 tỷ đồng cho Chương trình xúc tiến thương mại thành phố giai đoạn 2016-2020.
Văn phòng UBND TP Đà Nẵng vừa cho biết, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh vừa ký ban hành Quyết định chi gần 62 tỷ đồng cho Chương trình xúc tiến thương mại thành phố giai đoạn 2016-2020.

Chủ trương nhằm định hướng dài hạn trong việc triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại của Đà Nẵng, góp phần nâng cao hiệu quả, hỗ trợ tích cực hơn nữa cho các doanh nghiệp trên địa bàn nâng cao sức cạnh tranh, đứng vững trong điều kiện hội nhập quốc tế.

Bên cạnh đó, quyết định này nhằm thúc đẩy phát triển thị trường nội địa, tăng trưởng xuất khẩu bền vững và đạt hiệu quả cao; làm căn cứ xây dựng và ban hành các chương trình xúc tiến thương mại hàng năm.

Để thực hiện được mục tiêu đề ra, UBND TP yêu cầu các cấp, ngành, địa phương triển khai đồng bộ, tích cực vào cuộc của các doanh nghiệp; Nâng cao chất lượng các hoạt động xúc tiến thương mại của thành phố; tập trung các nguồn lực hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm, chủ yếu cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, những sản phẩm tiềm năng, thế mạnh của thành phố.