Đà Nẵng sẽ quy đổi vàng sang tiền để dân trả nợ tiền sử dụng đất

VietTimes -- Để người dân có thể trả được nợ tiền sử dụng đất tính bằng vàng, UBND TP Đà Nẵng vừa ra thông báo, cho phép người dân lựa chọn các phương án quy đổi để trả nợ.
Đà Nẵng lên phương án quy đổi nợ tiền sử dụng đất tính bằng vàng sang bằng tiền để người dân trả nợ
Đà Nẵng lên phương án quy đổi nợ tiền sử dụng đất tính bằng vàng sang bằng tiền để người dân trả nợ

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Văn Miên cho biết, UBND TP vừa có văn bản thông báo chủ trương liên quan đến việc trả nợ tiền sử dụng đất tái định cư của người dân trên địa bàn. Theo đó, chủ trương liên quan đến những trường hợp nợ tiền sử dụng đất thời hạn 10 năm, quy theo giá vàng 98% đã quá hạn nợ nhưng chưa ký phụ lục hợp đồng chuyển sang nợ bằng tiền.

Để người dân có thể trả được nợ, UBND TP Đà Nẵng cho phép người dân lựa chọn các phương án trả nợ được UBND TP đưa ra. Cụ thể, người dân trả nợ tiền sử dụng đất theo hợp đồng và trả bằng số tiền quy đổi từ vàng sang theo đơn giá thời điểm trả nợ. Nhưng đảm bảo số tiền trả nợ không thấp hơn số tiền nợ gốc. Hoặc người dân sẽ trả nợ tiền sử dụng đất theo đơn giá quy định hiện hành.

Riêng đối với các trường hợp là hộ phụ nợ quá hạn, hộ không thuộc diện giải tỏa trong khi chờ chính sách thu nợ chung của TP, các hộ có nguyện vọng nộp tiền sử dụng đất để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì đồng ý cho Trung tâm Phát triển quỹ đất căn cứ bảng giá hiện hành có nhân hệ số để thu. Cụ thể: đối với hộ phụ giải tỏa trả nợ theo đơn giá quy định hiện hành thì nhân hệ số 1,2; đối với hộ không giải tỏa thì nhân với hệ số 1,4. Ngoài ra, các trường hợp có số tiền trả nợ thấp hơn số nợ cũ trước đây (gốc + lãi nếu có) thì giao Sở TN&MT trình UBND TP từng trường hợp cụ thể.

Đối với trường hợp chưa làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất dưới 5 năm kể từ ngày cấp phiếu phân đất thì thu theo đơn giá đất cũ, thời hạn làm thủ tục và nộp tiền đối với các trường hợp này đến hết ngày 31/12/2016, kể từ ngày 1/1/2017 sẽ thực hiện thu theo đơn giá đất hiện hành. Đối với trường hợp chưa làm thủ tục quá 5 năm kể từ ngày cấp phiếu phân đất thì thu theo đơn giá đất quy định hiện hành.

Để thực hiện tốt chủ trương này, UBND TP Đà Nẵng giao cho UBND các quận, huyện, phường, xã họp dân để phổ biến và các cơ quan liên quan niêm yết thông tin công khai để người dân được nắm rõ.