Đà Nẵng: Liên thông thủ tục hành chính đối với trẻ em dưới 6 tuổi

VietTimes -- Trẻ em dưới 6 tuổi ở Đà Nẵng sẽ được đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế theo hình thức liên thông trong thời gian không quá 8 ngày làm việc.
UBND TP Đà Nẵng vừa có quy định thực hiện liên thông các thủ tục hành chính  cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn.
UBND TP Đà Nẵng vừa có quy định thực hiện liên thông các thủ tục hành chính cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn.

UBND TP Đà Nẵng vừa có quy định thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn. Thời gian thực hiện các hoạt động này không quá 8 ngày làm việc.

Cụ thể, Quy định gồm 2 nhóm thủ tục hành chính là Thực hiện liên thông 3 thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài; Đăng ký thường trú; Cấp thẻ BHYT, được áp dụng đối với trẻ em dưới 6 tuổi có quốc tịch Việt Nam, có cha hoặc mẹ hoặc người nuôi dưỡng, chăm sóc, giám hộ đăng ký thường trú trên địa bàn Đà Nẵng.

Và Thứ hai là thực hiện liên thông 2 thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh có yếu nước ngoài-Cấp thẻ BHYT, áp dụng cho trẻ em dưới 6 tuổi có quốc tịch Việt Nam, có cha hoặc mẹ hoặc người nuôi dưỡng, chăm sóc, giám hộ đăng ký tạm trú trên địa bàn Đà Nẵng.

Các cá nhân có yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính có quyền lựa chọn áp dụng hoặc không áp dụng thực hiện liên thông các thủ tục hành chính. Trường hợp cá nhân lựa chọn không áp dụng thực hiện liên thông thì việc giải quyết từng thủ tục sẽ theo quy định hiện hành.

Cá nhân có yêu cầu chỉ nộp hồ sơ 01 lần và nhận được nhiều kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (Bộ phận một cửa) của UBND quận, huyện nơi nộp hồ sơ bảo đảm kịp thời, đúng thời hạn theo quy định của pháp luật.