Đà Nẵng lên kế hoạch khắc phục “lãnh đạo nhiều hơn chuyên viên”

VietTimes -- Liên quan đến nội dung tinh giản biên chế đến năm 2021, ông Võ Ngọc Đồng, Giám đốc Sở Nội vụ Đà Nẵng cho biết Đà Nẵng đang lên kế hoạch khắc phục tình trạng lãnh đạo nhiều hơn chuyên viên.

Đà Nẵng lên kế hoạch khắc phục “lãnh đạo nhiều hơn chuyên viên”

Đà Nẵng lên kế hoạch khắc phục “lãnh đạo nhiều hơn chuyên viên”

Tại phiên thảo luận tại hội trường trong khuôn khổ Kỳ họp thứ 6, HĐND TP Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ  2016-2021. Liên quan đến nội dung tinh giản biên chế tại các đơn vị hành chính, công lập trên địa bàn, ông Võ Ngọc Đồng, Giám đốc Sở Nội vụ Đà Nẵng cho biết, Đà Nẵng đang lên kế hoạch tinh giản biên chế theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Nội vụ. Theo đó, Đà Nẵng đang tồn tại tình trạng “lãnh đạo nhiều hơn chuyên viên” ở một số Sở ban ngành.

Theo ông Đồng, đây là thực trạng tồn tại trong cả hệ thống chứ không riêng Đà Nẵng. Nên trước chủ trương của Chính phủ, Bộ Nội vụ, sắp đến Đà Nẵng sẽ khắc phục tình trạng này. Và TP cũng đã chủ động rà soát và tuân thủ quy định một sở không có quá 3 Phó giám đốc, cắt giảm số lượng lãnh đạo bất hợp lý,…

"Tuy nhiên, việc tinh giản biên chế cần được tính toán cụ thể, tinh giản nhưng có những việc cần đáp ứng cho người dân cũng phải được xem xét. Nhất là lĩnh vực giáo dục vì không thể thể cắt giảm trường lớp trong điều kiện thực tế", Giám đốc Sở Nội vụ Đà Nẵng nói.

ông Võ Ngọc Đồng, Giám đốc Sở Nội vụ Đà Nẵng phát biểu tại phiên thảo luận kỳ họp thứu 6, HĐND TP Đà Nẵng khóa IX Ông Võ Ngọc Đồng, Giám đốc Sở Nội vụ Đà Nẵng phát biểu tại phiên thảo luận kỳ họp thứu 6, HĐND TP Đà Nẵng khóa IX

Theo tờ trình của UBND TP Đà Nẵng về Kế hoạch biên chế công chức trong cơ quan hành chính, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và biên chế năm 2018 của TP Đà Nẵng. Tính đến ngày 30/10/2017: Về biên chế công chức: Đà Nẵng có 2.311 biên chế công chức và 154 người hợp đồng theo chính sách thu hút nguồn nhân lực; Về lao động làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập có 17.774 người, hợp đồng theo chính sách sách thu hút nguồn nhân lực có 122 người, hợp đồng trả lương từ nguồn thu tại các đơn vị sự nghiệp được giao quyền tụ chủ một phần kinh tế có 1.466 người; Về biên chế giao đối với các Hội có 81 chỉ tiêu biên chế, hợp đồng lao động 28 chỉ tiêu…

Trong năm 2018, Bộ Nội vụ giao chỉ tiêu công chức cho Đà Nẵng là 1.995 biên chế; 19.560 chỉ tiêu làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Vấn đề tinh giản biên chế được các địa biểu quan tâm thảo luận khi số lượng công chức quá lớn khiến bộ máy cồng kênh, gia tăng chi phí Vấn đề tinh giản biên chế được các địa biểu quan tâm thảo luận khi số lượng công chức quá lớn khiến bộ máy cồng kênh, gia tăng chi phí

Theo UBND TP Đà Nẵng, kế hoạch biên chế công chức, số lượng người làm việc năm 2018 thực hiện đúng theo chỉ tiêu được giao, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ.

Năm 2018, Chính phủ, Bộ Nội vụ tiếp tục yêu cầu cắt giảm chỉ tiêu biên chế công chức của tất cả cac cơ quan, địa phương nhằm đảm bảo lộ trình giảm tối thiểu 10% vào năm 2021 khiến việc cân đối giao biên chế, sử dụng, tuyển dụng công chức tạo Đà Nẵng sẽ gặp nhiều khó khăn.

Để tuân thủ quy định tinh giản theo lô trình, UBND TP Đà Nẵng đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trực thuộc thực hiện nghiêm túc chính sách tinh giản biên chế trong đội ngũ công chức, viên chứ và các đơn vị trực thuộc và xác định đây là nhiệm vụ, yêu cầu bắt buộc thực hiện trong chỉ đạo điều hành.

Trong năm 2018, Đà Nẵng sẽ cơ cấu lại đội ngũ công chức, người lao động trong các cơ quan hành chính, đảm bảo theo đúng quy định của Trung ương. Đẩy mạnh chuyển đổi cơ chế tự chủ tài chính ở một số đơn vị sự nghiệp công lập từ nhà nước đảm bảo sang tự đảm bảo chi thường xuyên, hoặc chuyển sao đấu thầu,giao nhiệm vụ cung ứng dịch vụ sự nghiệp công,… 

ông Nguyễn Nho Trung, Phó Chủ tịch HĐND TP nói: “Việc tinh giản biên chế cần ban hành sớm, cần xây dựng lại kế hoạch, cơ cấu sử dụng người lao động, xử lý các hợp đồng lao động Ông Nguyễn Nho Trung, Phó Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng yêu cầu ban hành sớm kế hoạch, cơ cấu sử dụng người lao động, xử lý các hợp đồng lao động theo đúng quy định của Trung ương

Kết luận phiên thảo luận sáng nay, ông Nguyễn Nho Trung, Phó Chủ tịch HĐND TP nói: “Việc tinh giản biên chế cần ban hành sớm, cần xây dựng lại kế hoạch, cơ cấu sử dụng người lao động, xử lý các hợp đồng lao động. Đối với Lao động ngoài định biên, các đơn vị phải tự xử lý và giải quyết trong năm 2018, đảm bảo quy định của TƯ đưa ra”.

Lưu tin
Có thể bạn quan tâm