Đà Nẵng: Lập Tổ công tác xây dựng Đề án thành lập Khu phi thuế quan

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Tổ công tác hoạt động kiêm nhiệm, có nhiệm vụ tham mưu cho UBND TP Đà Nẵng trong việc lập và trình cấp có thẩm quyền ban hành Đề án thành lập Khu phi thuế quan TP Đà Nẵng.

Trung tâm hành chính TP Đà Nẵng
Trung tâm hành chính TP Đà Nẵng

UBND TP Đà Nẵng vừa có quyết định thành lập Tổ công tác xây dựng Đề án thành lập Khu phi thuế quan tại Đà Nẵng.
Theo quyết định, Tổ công tác do ông Trần Phước Sơn - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng - làm Tổ trưởng, bà Lê Thị Kim Phương - Giám đốc Sở Công thương TP và ông Huỳnh Huy Hòa - Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội TP Đà Nẵng - làm Tổ phó.

Tổ công tác còn có các thành viên là lãnh đạo Ban Pháp chế HĐND TP; Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP; Sở KH&ĐT; Sở Tài chính; Sở Xây dựng; Sở TN&MT; Sở Tư pháp; Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư; Cục Hải quan TP, Cục Thuế; Công an TP.

Ngoài ra, trong quá trình thực hiện, Chủ tịch UBND TP sẽ mời đại diện các chuyên gia các bộ, ngành Trung ương cùng tham gia hỗ trợ Đà Nẵng trong quá trình xây dựng Đề án.

Các thành viên của Tổ công tác xây dựng Đề án thành lập Khu phi thuế quan tại Đà Nẵng làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Tổ trưởng được sử dụng dấu của UBND TP Đà Nẵng, Tổ phó Thường trực được sử dụng con dấu của Sở Công thương Đà Nẵng để điều hành hoạt động, ban hành văn bản của Tổ theo quy định.

Tổ công tác có quy chế làm việc và Tổ giúp việc do Sở Công thương tham mưu, trình Tổ trưởng Tổ công tác quyết định. Sở Công thương là cơ quan thường trực của Tổ công tác; có trách nhiệm tổng hợp ý kiến của các thành viên Tổ công tác liên quan đến việc thực hiện các nhiệm vụ được phân công, tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của Tổ công tác theo yêu cầu của các cấp có thẩm quyền.