Đà Nẵng: HĐND TP thông qua đồ án điều chỉnh quy hoạch chung

VietTimes -- Sáng nay 22/5, 44/44 đại biểu HĐND tham dự kỳ họp thứ 14 HĐND TP Đà Nẵng khóa IX (nhiệm kỳ 2016-2021) đã bỏ phiếu thông qua đồ án điều chỉnh quy hoạch chung phát triển TP Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 chuẩn bị trình tại Kỳ họp Quốc hội.

Kết quả bỏ phiếu thông qua Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung phát triển TP Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 của đại biểu HĐND TP Đà Nẵng

Kết quả bỏ phiếu thông qua Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung phát triển TP Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 của đại biểu HĐND TP Đà Nẵng

Sáng 22/5 Hội đồng nhân dân (HĐND) TP Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tiến hành kỳ họp thứ 14 (kỳ họp bất thường) để thảo luận và thông qua nhiều nội dung quan trọng do UBND TP trình. Đặc biệt là thông qua đồ án điều chỉnh quy hoạch chung phát triển TP Đà Nẵng và các nội dung định hướng phục hồi kinh tế - xã hội TP Đà Nẵng sau dịch bệnh COVID-19.

Về đồ án điều chỉnh quy hoạch chung, ông Nguyễn Nho Trung - Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng yêu cầu các đại biểu tập trung thảo luận kỹ các nội dung điều chỉnh quy hoạch gắn với làm rõ phạm vi, nguyên tắc điều chỉnh, định hướng Nghị quyết 43-NQ/TW của Bộ Chính trị, nhiệm vụ lập quy hoạch được Thủ tướng phê duyệt; giải quyết các bất cập theo Nghị quyết HĐND TP và thực tiễn đặt ra; đánh giá tác động xã hội, nguồn lực triển khai thực hiện… 

Đồng thời, góp ý để làm rõ tính đồng bộ giữa thuyết minh, bản vẽ với quy định quản lý, nhất là tránh quy hoạch treo, ảnh hưởng đến quyền lợi, lợi ích chính đáng của người dân, doanh nghiệp hoặc tùy tiện trong điều chỉnh, lợi dụng phục vụ lợi ích nhóm… đảm bảo sự đồng thuận người dân, cộng đồng doanh nghiệp và tính khả thi, hiệu quả, chất lượng của Đồ án. 

Đà Nẵng: HĐND TP thông qua đồ án điều chỉnh quy hoạch chung ảnh 1

Ông Tô Văn Hùng, Giám đốc Sở TN&MT TP Đà Nẵng ý kiến về Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung phát triển TP Đà Nẵng tại kỳ họp thứ 14 HĐND TP Đà Nẵng

Phát biểu ý kiến, nhiều đại biểu cho rằng, cần xem xét đến yếu tố suy giảm kinh tế trong quá trình thực hiện điều chỉnh quy hoạch TP, cũng như sự ổn định về môi trường đầu tư, không làm xáo trộn hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp. Bên cạnh đó, cần xem xét để dành quỹ đất cho phát triển hạ tầng giao thông trong tương lai, nhất là dành không gian cho giao thông ngầm và phục vụ cho phát triển TP trong tương lai khi quy mô dân số tăng cao.

Đồ án quy hoạch chung cần xem xét đến môi trường đầu tư, tạo công ăn việc làm cho người dân. Đồng thời xác lập mối quan hệ bền chặt giữa khu vực đô thị và nông thôn, khu vực thành phố và vùng lân cận. Phải xem xét khu vực nông thôn như khu vực cung cấp nguồn lực cho khu vực thành phố, nơi lưu trữ những giá trị văn hóa của đô thị” – ông Tô Văn Hùng, Giám đốc Sở TN&MT TP Đà Nẵng ý kiến.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND cũng thảo luận, xem xét, quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư công nhóm B; quy định miễn phí tham quan; danh mục một số dự án, công trình cần thu hồi đất bổ sung năm 2020; bổ sung chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID;… Đặc biệt là các giải pháp phục hồi phát triển kinh tế - xã hội TP Đà Nẵng sau dịch bệnh COVID-19.

Đà Nẵng: HĐND TP thông qua đồ án điều chỉnh quy hoạch chung ảnh 2

Một góc đô thị Đà Nẵng nhìn từ cửa sông Hàn

Theo báo cáo của UBND TP Đà Nẵng, dịch bệnh COVID-19 đã gây ảnh hưởng nặng nề với ngành du lịch TP. Trong 4 tháng đầu năm 2020, tổng lượng khách đến Đà Nẵng đạt 1,177 triệu lượt, giảm gần 50% so với cùng kỳ năm ngoái; doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống ước đạt 3.711,2 tỷ đồng, giảm 41,4% so với cùng kỳ năm 2019; Tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt 17.097 tỷ đồng, giảm 6,8% so với cùng kỳ năm 2019, chỉ số giá tiêu dùng tăng 5,24% so với cùng kỳ; hoạt động xuất nhập khẩu lũy kế 4 tháng đầu năm 2020 ước đạt 478,9 triệu USD, giảm 4,8%, kim ngạch nhập khẩu 4 tháng ước 391,7 triệu USD, giảm 3,9%; Doanh thu hoạt động vận tải giảm ước đạt 4.447,9 tỷ đồng, giảm 9,4%; hoạt động sản xuất công nghiệp giảm 3,7% so với cùng kỳ.