Đà Nẵng: Giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 đạt 103,4%

VietTimes – Nội dung trên vừa được ông Hồ Kỳ Minh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng - thông tin tại Kỳ họp thứ 5 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND TP Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Một góc đô thị Đà Nẵng

Một góc đô thị Đà Nẵng

Theo ông Hồ Kỳ Minh, kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 của Đà Nẵng được Thủ tướng Chính phủ giao sau điều chỉnh là 6.935,11 tỷ đồng. Tuy nhiên, Thành ủy và HĐND TP đã thống nhất điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 của TP lên 8.159,696 tỷ đồng (cao hơn 1.224,586 tỷ đồng so với số Trung ương giao). Trong đó, gồm vốn trong nước 7.471,896 tỷ đồng và vốn nước ngoài 687,8 tỷ đồng.

Tổng giá trị giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 đến ngày 31/1/2022 là 7.167,840 tỷ đồng, đạt 103,4% kế hoạch được Chính phủ giao và đạt 87,8% kế hoạch do HĐND TP Đà Nẵng giao (đạt mức cao so với các năm qua).

Kế hoạch vốn còn lại năm 2021 chưa giải ngân là 991,856 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách địa phương là 628,586 tỷ đồng, nguồn vốn Trung ương là 363,269 tỷ đồng.

Bên cạnh thực hiện kế hoạch giải ngân trong năm 2021, Đà Nẵng còn tập trung giải ngân số kế hoạch vốn năm 2020 được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2021. Kết quả, giải ngân kế hoạch vốn năm 2020 kéo dài sang năm 2021 đạt 812,030 tỷ đồng/1.341,067 tỷ đồng, bằng 60,6% tổng kế hoạch vốn được kéo dài.

Tuy nhiên, công tác giải ngân vốn ngân sách Trung ương năm 2021 gặp nhiều khó khăn, tổng kế hoạch vốn được giao (cả vốn trong và ngoài nước) là 1.692,422 tỷ đồng, giải ngân đến ngày 31/1/2022 đạt 1.329,153 tỷ đồng, bằng 78,54% kế hoạch.