Đà Nẵng duyệt Đề án “tiến cử” cán bộ trẻ dưới 35 tuổi vào vị trí chủ chốt

VietTimes -- Bí thư Thành ủy TP.Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh vừa ký duyệt Đề án 6575/QĐ-TU về xây dựng và tạo nguồn cán bộ trẻ cho Đà Nẵng, trong đó khuyến khích cán bộ trẻ nắm giữ các vị trí chủ chốt.

Đà Nẵng ra Đề án "tiến cử" cán bộ trẻ dưới 35 tuổi vào vị trí chủ chốt

Đà Nẵng ra Đề án "tiến cử" cán bộ trẻ dưới 35 tuổi vào vị trí chủ chốt

Theo Đề án, các Thành ủy viên, thủ trưởng sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể; Bí thư quận ủy, huyện ủy, Chủ tịch UBNDcác quận, huyện và tương đương được quyền tiến cử các cán bộ trẻ của cơ quan, đơn vị mình hoặc trên địa bàn TP.

Đặc biệt, lần đầu tiên có đề án riêng, mạnh dạn đào tạo, tạo điều kiện để cán bộ trẻ dưới 35 tuổi lên nắm các vị trí lãnh đạo chủ chốt, góp phần tạo động lực để phát triển địa phương.

Những cán bộ trẻ dưới 35 tuổi có trình độ Đại học, lý luận chính trị Trung cấp và có quá trình công tác từ 5 năm trở lên khi được tiến cử sẽ được đào tạo, bồi dưỡng định hướng phát triển. Đồng thời, sẽ được giao nhiệm vụ thử thách phù hợp để tích lũy kinh nghiệm trước khi quy hoạch vào các chức danh lãnh đạo, quản lý phù hợp.

Đề án được hình thành xuất phát từ thực tế địa phương là số lượng cán bộ trẻ tham gia cấp uỷ của TP Đà Nẵng vẫn thấp dưới 10%. Tại các Đại hội Đảng bộ các cấp trực thuộc Thành ủy (nhiệm kỳ 2015 - 2020), chỉ có 38 Đảng viên dưới 35 tuổi trên tổng số 544 cấp ủy, chiếm tỷ lệ 6,99%. Và trong 165 ủy viên ban thường vụ chỉ có 5 cá nhân dưới 35 tuổi, chiếm tỷ lệ 3,00%.

Chính vì vậy, Ban Thường vụ Thành ủy TP.Đà Nẵng nhận thấy, cần nâng tỷ lệ cán bộ trẻ có năng lực, kinh nghiệm thực tiễn, có phẩm chất đạo đức tốt nắm giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý. Và để thực hiện được đề án này, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng xác định sẽ phải vượt qua nhiều rào cản, cần có các giải pháp thiết thực. Trong đó, việc cần thiết nhất là phải có vị trí cho cán bộ trẻ thử thách, rèn luyện. 

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng cũng có các chế độ chính sách để động viên cán bộ lớn tuổi nghỉ hưu trước tuổi nhường vị trí lại cho cán bộ trẻ.