Đà Nẵng được phép điều chỉnh vận hành thủy điện khi bị nhiễm mặn nặng

VietTimes -- Trong trường độ mặn tại cửa lấy nước Nhà máy nước Cầu Đỏ bị nhiễm mặn nặng liên tục, mà việc khai thác nước từ Trạm bơm An Trạch không đủ cung cấp thì Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng có quyền xem xét, quyết định điều chỉnh chế độ vận hành xả nước của các hồ trên lưu vực sông Vu Gia cho đến khi độ mặn dưới ngưỡng 700 mg/l trong 12 giờ liên tục.
Nhà máy nước Cầu Đỏ (Đà Nẵng) trong một tình huống thiếu nước do bị nhiễm mặn
Nhà máy nước Cầu Đỏ (Đà Nẵng) trong một tình huống thiếu nước do bị nhiễm mặn

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng vừa ký Quyết định số 1865/QĐ-TTg ngày 23/12/2019 ban hành quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn và trao quyền điều chỉnh vận hành một số hồ chứa thủy điện trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn cho Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng trong trường hợp Nhà máy nước Cầu Đỏ bị nhiễm mặn nặng không thể khai thác mà việc khai thác nước từ Trạm bơm An Trạch không đủ cung cấp.

Cụ thể, các hồ đập được Chính phủ trao quyền điều chỉnh cho Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng gồm: hồ A Vương, Đắk Mi 4, Sông Bung 4, Sông Bung 4A, Sông Bung 5, Sông Bung 6, Sông Côn 2 bậc 1 và đập An Trạch.

Theo quy chế vận hành mới, trong trường hợp 24 giờ liên tục độ mặn nước sông Vu Gia tại cửa lấy nước của Nhà máy nước Cầu Đỏ không thể khai thác (lớn hơn 1.000 mg/l), cộng với việc khai thác nước từ Trạm bơm An Trạch không đủ cung cấp nước cho Nhà máy này, thì căn cứ vào tình hình thực tế, lưu lượng đến hồ, mực nước hồ mà Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng có quyền xem xét, quyết định điều chỉnh chế độ vận hành xả nước của các hồ nêu trên về hạ lưu sông Vu Gia để giảm mặn.

Việc điều chỉnh chế độ vận hành xả nước của các hồ nêu trên phải đảm bảo phù hợp với năng lực, hiện trạng nguồn nước các hồ chứa, cân đối nguồn nước đến hết mùa cạn và được thực hiện cho đến khi độ mặn nước sông Vu Gia tại Nhà máy nước Cầu Đỏ thấp hơn 700 mg/l trong 12 giờ liên tục.

Như vậy, sau những nỗ lực liên tục, cùng kiến nghị với các Bộ ngành Trung ương, Đà Nẵng đã có quyền được điều chỉnh, nắn dòng chảy của các hồ chứa trên hệ thống sông Vu Gia - Thu Bồn để cứu toàn TP mỗi khi bị nhiễm mặn. Góp phần đảm bảo điều kiện sinh hoạt và đời sống của người dân.