Đà Nẵng ban hành kế hoạch Ứng phó với tình trạng thiếu nước sinh hoạt

VietTimes -- Trước những diễn biến phức tạp của thời tiết, tình trạng thiếu nước trong thời gian qua và dự báo khan hiếm nguồn nước sinh hoạt trong năm 2019, UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành Kế hoạch đảm bảo cấp nước an toàn năm 2019 với mục tiêu hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng thiếu nước và chất lượng nước cấp không đảm bảo.
UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành Kế hoạch đảm bảo cấp nước an toàn năm 2019 với mục tiêu hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng thiếu nước và chất lượng nước cấp không đảm bảo.
UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành Kế hoạch đảm bảo cấp nước an toàn năm 2019 với mục tiêu hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng thiếu nước và chất lượng nước cấp không đảm bảo.

Theo kế hoạch, Đà Nẵng sẽ thường xuyên tiến hành quan trắc, dự báo; thông tin tuyên truyền; các giải pháp đảm bảo nguồn nước thô; nâng cấp, cải tạo, đầu tư xây dựng các công trình cấp nước; rà soát, hoàn thiện quy trình vận hành trạm bơm, nhà máy nước; triển khai phương án tái sử dụng nước thải sau xử lý; vận động người dân triển khai hình thức dự trữ nước phù hợp để phục vụ sinh hoạt; xây dựng kịch bản ứng phó chi tiết đối với sự cố cấp nước tương ứng với từng tình huống cụ thể. 

Trong đó, xây dựng quy trình xả nước từ các hồ chứa thủy điện phía thượng nguồn về cửa thu nước Nhà máy nước cầu Đỏ (tương ứng với từng kịch bản về độ mặn); rà soát, đánh giá tổng thể về nguồn nước mặt trên địa bàn thành phố (sông Yên, sông Túy Loan, sông Cu Đê, suối, hồ...), trên cơ sở đó sẽ triển khai đầu tư xây dựng các dự án cấp nước cho phù hợp theo từng giai đoạn; xây dựng đập tạm tại Quảng Huế, tỉnh Quảng Nam,… nhằm đảm bảo nguồn nước thô cho các nhà máy nước.

Bên cạnh đó, Đà Nẵng sẽ tập trung đầu tư, nâng cấp mạng lưới cấp nước, nâng công suất Trạm bơm phòng mặn An Trạch và bổ sung thêm tuyến ống dẫn nước thô từ Trạm bơm phòng mặn An Trạch về Nhà máy nước Cầu Đỏ; đầu tư các tuyến ống cấp nước bổ sung cho khu vực ven biển thuộc dự án Mở rộng hệ thống cấp nước Đà Nẵng; nâng công suất Nhà máy nước cầu Đỏ (giai đoạn 1) và xây dựng Nhà máy nước hồ Hòa Trung.

Với mục tiêu đặt ra là có thể kiểm soát nguy cơ, giảm thiểu rủi ro về nguồn nước do sự cố môi trường, thiên tai, nhiễm mặn... đảm bảo nguồn nước thô an toàn phục vụ sản xuất nước sạch tại các nhà máy nước; kịp thời có biện pháp xử lý khi có những tình huống thiếu nước hoặc nguồn nước bị nhiễm mặn; Hoàn thiện quy trình vận hành hệ thống cấp nước; nâng cao năng lực ứng phó đối với từng cơ quan, đơn vị. 

Đồng thời, dự báo sớm các nguy cơ xảy ra, xây dựng kịch bản ứng phó đối với từng trường hợp cụ thể; tăng cường công tác phối hợp chặt chẽ giữa các địa phương, các ngành, các đơn vị liên quan và cộng đồng trách nhiệm của xã hội.

Để thực hiện tốt kế hoạch ứng phó, UBND TP giao Sở Xây dựng chủ trì, theo dõi tiến độ thực hiện kế hoạch và chịu trách nhiệm tổng hợp, báo cáo UBND TP; Giao Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng khẩn trương xây dựng Kịch bản ứng phó chi tiết để đảm bảo cấp nước an toàn ứng với từng tình huống sự cố cụ thể; Đặc biệt lưu ý đến sự cố về nguồn nước, quy trình tiếp nhận và xử lý thông tin, quy trình vận hành trạm bơm, nhà máy nước, quy trình phối hợp với các đơn vị liên quan.