Đà Nẵng đề nghị Thủ tướng cho lập Quy hoạch tổng thể đến 2030

VietTimes -- UBND TP Đà Nẵng vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ đề nghị cho phép địa phương lập Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
UBND TP Đà Nẵng vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ đề nghị cho phép địa phương lập Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
UBND TP Đà Nẵng vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ đề nghị cho phép địa phương lập Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đề xuất dựa trên cơ sở đồng ý của Bộ Kế hoạch-Đầu tư, và Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH TP Đà Nẵng đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 1866/QĐ-TTg ngày 8/10/2010. 

Phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ là căn cứ quan trọng để thành phố chỉ đạo xây dựng quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực; xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm và hằng năm; là công cụ hữu hiệu quản lý và chỉ đạo điều hành phát triển KT-XH trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, sau 6 năm thực hiện, một số chỉ tiêu và định hướng phát triển KT-XH, ngành, lĩnh vực đến năm 2020 theo quy hoạch này không còn phù hợp với tình hình thực tế. Đặc biệt là những chỉ tiêu thống kê theo giá so sánh được quy định theo năm gốc là năm 1994 không còn phù hợp. 

Bên cạnh đó, Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH, quốc phòng - an ninh là căn cứ để lập các đồ án Quy hoạch đô thị bao gồm Quy hoạch chung, Quy hoạch phân khu và các Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật, tuy nhiên hiện nay Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định 2357/QĐ-TTg ngày 4-12-2013 và thành phố cũng đang triển khai lập các quy hoạch hạ tầng kỹ thuật đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Để bảo đảm tính định hướng của Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH và tính đồng bộ với quy hoạch chung và các quy hoạch hạ tầng kỹ thuật của thành phố, UBND TP Đà Nẵng đã có văn bản xin ý kiến và được sự đồng ý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc triển khai điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH thành phố Đà Nẵng đến năm 2020, đồng thời bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.