Đà Nẵng công bố kết quả kiểm tra và lấy mẫu kiểm nghiệm ATVSTP

VietTimes -- Sau khi tiến hành kiểm tra ngẫu nhiên đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm và lấy mẫu thực phẩm kiểm tra, Sở Công Thương Đà Nẵng phát hiện 08/19 cơ sở và 17/59 mẫu thực phẩm vi phạm ATVSTP.

Lãnh đạo Đà Nẵng trong chuyến thực tế kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm tại các chợ trên địa bàn

Lãnh đạo Đà Nẵng trong chuyến thực tế kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm tại các chợ trên địa bàn

Nhằm kiểm tra, kiểm soát các vấn đề an toàn thực phẩm trên địa bàn TP Đà Nẵng năm 2017, Sở Công Thương đã phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với 19 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm ngành Công Thương và lấy mẫu ngẫu nhiên đối với 59 mẫu thực phẩm để kiểm nghiệm các chỉ tiêu về an toàn thực phẩm.
Kết quả kiểm tra có 8/19 cơ sở vi phạm không đạt yêu cầu theo quy định; 17/59 mẫu thực phẩm vi phạm (06/24 mẫu bánh; 01/01 mẫu sữa bắp; 01/05 mẫu chả; 02/05 mẫu bò khô; 07/15 mẫu kem).
Trong đó: 01/05 mẫu chả và 01/05 mẫu thịt bò khô phát hiện có sử dụng chất cấm hàn the, 01/05 mẫu thịt bò khô phát hiện có sử dụng phụ gia natri benzoat; 06/24 mẫu bánh có các chỉ tiêu vi sinh điển hình như: Coliforms, tổng số vi sinh vật hiếu khí, tổng số bào tử nấm men - nấm mốc, Staphyloccocus aureus (tụ cầu vàng); Bacillus cereus vượt ngưỡng cho phép; 01/01 mẫu sữa bắp có chỉ tiêu tổng số vi sinh vật hiếu khí, coliforms vượt ngưỡng cho phép; 01/01 mẫu kem có chỉ tiêu chất tạo ngọt tính theo acid cyclamic vượt ngưỡng cho phép; 06/15 mẫu kem có chỉ tiêu vi sinh vật Enterobacteriace vượt ngưỡng cho phép.
Đối với các cơ sở vi phạm, Sở Công Thương đã có văn bản yêu cầu các cơ sở này khắc phục các điều kiện về an toàn thực phẩm, lấy mẫu kiểm nghiệm lại các chỉ tiêu vi phạm, báo cáo kết quả về Sở Công Thương. Đồng thời, Sở đã có văn bản chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường tiến hành kiểm tra, xử lý vi phạm theo quy định.