Đà Nẵng bổ nhiệm, điều động nhiều nhân sự chủ chốt

VietTimes -- Sáng 27/7, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã tổ chức công bố quyết định bổ nhiệm và điều động hàng loạt nhân sự giữ các chức danh chủ chốt của Thành ủy.
Thành ủy Đà Nẵng công bố bổ nhiệm, điều động nhiều nhân sự chủ chốt.
Thành ủy Đà Nẵng công bố bổ nhiệm, điều động nhiều nhân sự chủ chốt.

Cụ thể, ông Võ Văn Thương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư quận ủy quận Hải Châu thôi giữ chức Bí thư quận ủy để giữ chức trưởng Ban Tổ chức Thành ủy thay cho ông Trần Đình Hồng.

Sáng cùng ngày, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng công bố quyết định điều động ông Nguyễn Thanh Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư quận ủy Thanh Khê thôi giữ chức Bí thư quận ủy Thanh Khê để giữ chức Bí thư quận ủy Hải Châu thay cho ông Võ Văn Thương.

Liên quan đến việc ông Đặng Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy được bầu giữ vị trí Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng trước đó, Thường vụ Thành ủy trao quyết định thôi giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy.

Đồng thời bổ nhiệm ông Trần Đình Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy thôi giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy để giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy.