Đà Nẵng ban hành kế hoạch Ứng phó với tình trạng thiếu nước sinh hoạt

Đà Nẵng ban hành kế hoạch Ứng phó với tình trạng thiếu nước sinh hoạt

VietTimes -- Trước những diễn biến phức tạp của thời tiết, tình trạng thiếu nước trong thời gian qua và dự báo khan hiếm nguồn nước sinh hoạt trong năm 2019, UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành Kế hoạch đảm bảo cấp nước an toàn năm 2019 với mục tiêu hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng thiếu nước và chất lượng nước cấp không đảm bảo.