Đã có 2 sân golf, Hải Phòng "cố" lấy hành lang thoát lũ để "thêm" sân golf Núi Voi?

Việc UBND Hải Phòng đề nghị bổ sung và sớm thực hiện dự án sân golf 18 lỗ tại 2 xã Trường Thành và An Tiến (khu vực Núi Voi, huyện An Lão) - nơi chủ yếu là đất trồng lúa, khoảng 70ha, chiếm gần 60% tổng diện tích…là cố ý làm trái quyết định của Thủ tướng Chính Phủ.
Dự án sân golf Núi Voi (Hải Phòng) sử dụng cả hành lang thoát lũ?
Dự án sân golf Núi Voi (Hải Phòng) sử dụng cả hành lang thoát lũ?
Vi phạm thỏa thuận 

Theo quy định tại Quyết định số 1946/QĐ-TTg ngày 26-11-2009 của Thủ tướng Chính Phủ về Phê duyệt quy hoạch sân golf Việt Nam đến năm 2020, thì Các dự án sân golf không được sử dụng đất lúa, đất màu và đất quy hoạch xây dựng khu công nghiệp, khu đô thị, đất rừng (đặc biệt là rừng phòng hộ, rừng đặc dụng), hành lang thoát lũ.... để làm sân golf. 

Nhưng tại dự án sân golf 18 lỗ tại 2 xã Trường Thành và An Tiến của huyện An Lão, trong tổng số diện tích dự án sân golf có tới 37,5 ha diện tích là đất bãi sông ngoài đê hữu Lạch Tray. 

Do muốn sử dụng diện tích này, UBND huyện An Lão đã có văn bản số 441/UBND-TNMT, ngày 03-06-2015 để "tính toán" một việc "động trời". Đó là “khảo sát lập phương án dịch chuyển tuyến đê từ K14+280 đến K16+330", với tổng chiều dài lên tới 2,06 km đê, để thực hiện dự án đầu tư xây dựng sân golf 18 lỗ ở khu vực Núi Voi. Văn bản này do ông Phó Chủ tịch UBND huyện An Lão Trần Văn Tuấn ký. 

Nếu dịch chuyển 2,06 km đê này cũng đồng nghĩa với việc thu hẹp hành lang thoát lũ của sông Lạch Tray. Và vi phạm ngay các thỏa thuận quy hoạch phòng, chống lũ chi tiết các tuyến sông có đê trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến năm 2020 được ký giữa Bộ NNPTNT và UBND thành phố Hải Phòng ngày 6/3/2012 (số 527/BNN-TCTL).

Cụ thể, tại mục 1.2 văn bản số 527/BNN-TCTL, Bộ NNPTNT xác định: Hành lang thoát lũ các tuyến sông có đê được xác định cơ bản là khoảng cách giữa hai tuyến đê. Tính từ chân Núi Voi qua cánh đồng lúa khoảng hơn 100 m là tuyến đê hữu Lạch Tray. Sau đó qua sông Lạch Tray sang tuyến đê thứ 2 là đê tả. Nằm trong 2 tuyến đê này được xác định là Hành lang thoát lũ sông Lạch Tray. 

Đối chiếu với xác định của Bộ NNPTNT thì rõ ràng nếu dịch chuyển tuyến đê hữu sông Lạch Tray từ K14+280 đến K16+330, với chiều dài 2,06 km để phục vụ dự án sân golf thì đương nhiên là đã lấn chiếm hành lang thoát lũ sông Lạch Tray. 

Như vậy, đề nghị của huyện An Lão không những vi phạm thỏa thuận giữa Bộ NN và PTNT với thành phố Hải Phòng, mà còn trực tiếp uy hiếp an toàn của các khu vực liên quan. 

Không được thay thế đê cũ

Thực tế, sông Lạch Tray là tuyến thoát lũ của hệ thống sông Thái Bình. Do đó, nếu lấp toàn bộ diện tích 37,5 ha bãi bồi thuộc hành lang thoát lũ của sông Lạch Tray làm sẽ khiến dòng chảy bị thu hẹp, giảm khả năng tiêu thoát lũ của hệ thống sông Thái Bình. Đồng thời sẽ gây xói lở bờ bên tả của sông này. Hiện tại phía bờ tả lòng sông đã áp sát chân đê, nhà nước đã phải đầu tư tuyến kè để bảo vệ…

Luật Đê điều đã quy định, không được xây dựng công trình vi phạm hành lang bảo vệ đê, dù là công trình nằm ngoài đê. Trong khi đó thì tại văn bản thỏa thuận giữa Bộ NNPTNT và thành phố Hải Phòng, mục 2 điểm 2.3 đã thể hiện rất rõ: khu vực trong hành lang thoát lũ và khu vực đệm phải di dời nhà cửa, công trình kiến trúc để đảm bảo thông thoáng dòng chảy; khu vực bãi sông từ chỉ giới xây dựng đến chỉ giới phạm vi bảo vệ đê điều có thể khai thác quỹ đất để phát triển kinh tế xã hội theo qui định của Luật Đê điều nhưng không được xây dựng đê mới để thay thế đê cũ.

Vậy thì, Bộ NN và PTNT, hay Tổng cục Thủy lợi liệu có cần nghiên cứu, đánh giá khoa học cụ thể tác động và ảnh hưởng khi thực hiện dự án sân golf này đến toàn bộ hệ thống sông Thái Bình, để mà từ đó "chiều" được đề nghị... phá đê xây sân golf của thành phố Hải Phòng và huyện An Lão ? 

Theo báo cáo của thành phố Hải Phòng và huyện An Lão, dự án sân golf Núi Voi do Tập đoàn T&K và Công ty TNHH Real Estate Service (Nhật Bản) đầu tư. Dự án có quy mô 98 ha, dự kiến hoàn thành vào năm 2018), tại khu vực này "không có đất trồng lúa". 

Hải Phòng đã có văn bản đề nghị Chính phủ cho phép bổ sung hai dự án sân golf tại đảo Vũ Yên (Vingroup làm chủ đầu tư) và sân golf tại khu vực Núi Voi, huyện An Lão vào qui hoạch hệ thống sân golf cả nước dự kiến phát triển đến năm 2020.

Theo KDPL