Cười đau bụng với "Người vận chuyển" phiên bản Việt Nam

VietTimes -- "Transporter" - Người vận chuyển là một bộ phim nổi tiếng của Holywood. Nhưng tại Việt Nam, cũng có rất nhiều "Người vận chuyển" tài năng không kém khi họ có thể chuyên chở rất nhiều người hoặc đồ đạc lỉnh kỉnh trên một chiếc xe bé nhỏ. Cùng chiêm ngưỡng "Người vận chuyển" Việt Nam qua các bức ảnh được đăng tải trên mạng xã hội. 

Chở cả người cả trâu trên một chiếc xe

Chở cả người cả trâu trên một chiếc xe

Cười đau bụng với "Người vận chuyển" phiên bản Việt Nam ảnh 1
Cười đau bụng với "Người vận chuyển" phiên bản Việt Nam ảnh 2
Cười đau bụng với "Người vận chuyển" phiên bản Việt Nam ảnh 3
Cười đau bụng với "Người vận chuyển" phiên bản Việt Nam ảnh 4
Cười đau bụng với "Người vận chuyển" phiên bản Việt Nam ảnh 5
Cười đau bụng với "Người vận chuyển" phiên bản Việt Nam ảnh 6
Cười đau bụng với "Người vận chuyển" phiên bản Việt Nam ảnh 7
Cười đau bụng với "Người vận chuyển" phiên bản Việt Nam ảnh 8
Cười đau bụng với "Người vận chuyển" phiên bản Việt Nam ảnh 9
Cười đau bụng với "Người vận chuyển" phiên bản Việt Nam ảnh 10
Cười đau bụng với "Người vận chuyển" phiên bản Việt Nam ảnh 11
Cười đau bụng với "Người vận chuyển" phiên bản Việt Nam ảnh 12
Cười đau bụng với "Người vận chuyển" phiên bản Việt Nam ảnh 13
Cười đau bụng với "Người vận chuyển" phiên bản Việt Nam ảnh 14
Cười đau bụng với "Người vận chuyển" phiên bản Việt Nam ảnh 15
Cười đau bụng với "Người vận chuyển" phiên bản Việt Nam ảnh 16
Cười đau bụng với "Người vận chuyển" phiên bản Việt Nam ảnh 17
Cười đau bụng với "Người vận chuyển" phiên bản Việt Nam ảnh 18
Cười đau bụng với "Người vận chuyển" phiên bản Việt Nam ảnh 19
Cười đau bụng với "Người vận chuyển" phiên bản Việt Nam ảnh 20
Cười đau bụng với "Người vận chuyển" phiên bản Việt Nam ảnh 21
Cười đau bụng với "Người vận chuyển" phiên bản Việt Nam ảnh 22
Cười đau bụng với "Người vận chuyển" phiên bản Việt Nam ảnh 23
Cười đau bụng với "Người vận chuyển" phiên bản Việt Nam ảnh 24
Cười đau bụng với "Người vận chuyển" phiên bản Việt Nam ảnh 25
Cười đau bụng với "Người vận chuyển" phiên bản Việt Nam ảnh 26
Cười đau bụng với "Người vận chuyển" phiên bản Việt Nam ảnh 27
Cười đau bụng với "Người vận chuyển" phiên bản Việt Nam ảnh 28
Cười đau bụng với "Người vận chuyển" phiên bản Việt Nam ảnh 29