Cục Đường thủy nội địa xử lý 27 dịch vụ công qua mạng

VietTimes -- Cục Đường thủy nội địa (Bộ GTVT) đã công bố nâng mức trực tuyến đối với 27 dịch vụ công. Cục này cũng đề xuất Bộ GTVT cho phép áp dụng phần mềm cấp phép phương tiện thủy bằng tin nhắn điện thoại.
Nguồn ảnh: Cục Đường thủy nội địa
Nguồn ảnh: Cục Đường thủy nội địa

Với công bố mới này, Cục Đường thủy nội địa sẽ tiếp nhận, làm thủ tục, trả kết quả giải quyết hồ sơ 27 dịch vụ công qua mạng internet.

Hiện, 100% các dịch vụ công thuộc phạm vi giải quyết của Cục Đường thủy nội địa (bao gồm các lĩnh vực quản lý liên quan tới thuyền viên, phương tiện thủy, quản lý vận tải, kết cấu hạ tầng đường thủy, cảng bến, cấp phép phương tiện...) đều đã đạt mức độ 3. Đây là năm thứ 3 Cục Đường thủy nội địa triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực đường thủy

Hiện, Cục đang triển khai thí điểm lắp đặt camera phục vụ điều tiết giao thông đường thủy. Cùng với Cục Đường thủy nội địa, Sở GTVT Hà Nội, TP.HCM đã triển khai dịch vụ công trực tuyến đối với hơn 22 thủ tục đường thủy thuộc phạm vi địa phương quản lý.

Cùng với đó, hiện các Cảng vụ trực thuộc Cục Đường thủy nội địa đang thí điểm cấp phép cho phương tiện thủy vào, rời cảng bến từ xa bằng tin nhắn điện thoại. Trong năm 2017, số hồ sơ giải quyết qua mạng và qua tin nhắn điện thoại là 87.132 hồ sơ, chiếm 26,01% tổng số hồ sơ.

Do đó, Cục Đường thủy nội địa đã đề xuất Bộ GTVT cho phép áp dụng phần mềm cấp phép phương tiện thủy bằng tin nhắn điện thoại tại các cảng vụ đường thủy của địa phương.