Tôn tạo Di sản Thành nhà Hồ:

Cử tri Thanh Hóa đề nghị cấp kinh phí, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ hỗ trợ một phần

VietTimes  – Nhiều hạng mục trong Di sản Văn hóa Thế giới Thành nhà Hồ (Thanh Hóa) bị xuống cấp, có di tích đứng trước nguy cơ trở thành phế tích. Vì thế, nhiều ý kiến đề nghị đầu tư tôn tạo di sản này đã được Ban Dân nguyện Quốc hội chuyển đến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL).
Một góc Thành nhà Hồ
Một góc Thành nhà Hồ

Ngày 16/8, Bộ VHTTDL cho biết Bộ trưởng Bộ VHTTDL đã có ý kiến chính thức trả lời vấn đề này.

Theo đó, năm 2015, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể bảo tồn, phát huy giá trị di tích Thành nhà Hồ và vùng phụ cận gắn với phát triển du lịch, gồm 7 nhóm dự án thành phần và phân kỳ làm 3 giai đoạn đầu tư (2015 - 2020; 2021 - 2025; 2016 - 2030). Do đó, đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo cơ quan chức năng của tỉnh triển khai các nội dung của Quy hoạch theo các giai đoạn đã được phê duyệt để bảo tồn, tôn tạo di sản Thành  nhà Hồ.

Ý kiến của Bộ VHTTDL về việc đầu tư Di sản Thành nhà Hồ
Ý kiến của Bộ VHTTDL về việc đầu tư Di sản Thành nhà Hồ

Bộ VHTTDL cho biết cũng đã hỗ trợ tu bổ Di sản Văn hóa Thế giới Thành nhà Hồ một tỷ đồng.

Trên cơ sở đề xuất của tỉnh Thanh Hóa, Bộ VHTTDL sẽ xem xét hỗ trợ một phần kinh phí sự nghiệp để tu bổ, tôn tạo hạng mục gốc của di tích Thành nhà Hồ.

Tuy nhiên, Bộ VHTTDL cũng đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa xem xét bố trí bằng nguồn ngân sách của địa phương và huy động nguồn xã hội hóa để thực hiện việc tu bổ, tôn tạo di tích góp phần gìn giữ di sản đã được UNESCO ghi vào danh mục Di sản Văn hóa thế giới, cũng như thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa nói riêng và vùng kinh tế Bắc Trung Bộ nói chung.