CSDL cán bộ: Hướng tới giải pháp tích hợp và đồng bộ theo quy chuẩn chung

VietTimes -- Bộ Nội vụ đề xuất phương án đầu tư cụ thể, hợp lý, kế thừa tối đa cơ sở vật chất, kỹ thuật hiện có, khắc phục những vướng mắc trong quá trình áp dụng thí điểm thời gian qua. Đối với cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương đang vận hành hiệu quả, nên hướng tới giải pháp tích hợp và đồng bộ theo quy chuẩn chung.

Ảnh minh hoạ: BHXH VN

Ảnh minh hoạ: BHXH VN

Đó là lưu ý nổi bật tại nội dung trong thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại cuộc họp ngày 7/9/2017 về Đề án Cơ sở dữ liệu (CSDL) cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ công chức cấp xã.

Kết luận cuộc họp, nhấn mạnh việc xây dựng Đề án CSDL cán bộ, công chức, viên chức là cần thiết, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý về công tác cán bộ, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu việc xây dựng Đề án này cần bảo đảm các nguyên tắc, yêu cầu về cơ sở pháp lý, tính hiệu quả, ổn định lâu dài, hiện đại và tiết kiệm.

Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ Nội vụ trên cơ sở ý kiến của các cơ quan, tiếp tục nghiên cứu, triển khai khảo sát thực tế tại các bộ, ngành, địa phương để đánh giá đầy đủ thực trạng ứng dụng CNTT trong quản lý cán bộ, công chức, viên chức; lưu ý hệ thống trang thiết bị, phầm mềm, đề xuất phương án đầu tư cụ thể, hợp lý trên cơ sở kế thừa tối đa cơ sở vật chất, kỹ thuật hiện có, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, khắc phục những vướng mắc trong quá trình áp dụng thí điểm thời gian qua. Đối với các cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương đang vận hành hiệu quả, nên hướng tới giải pháp tích hợp và đồng bộ theo quy chuẩn chung.

Bộ Nội vụ cũng được yêu cầu phải xác định rõ phạm vi áp dụng của CSDL, các giải pháp kỹ thuật, phương án công nghệ bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống, tính bảo mật và xác thực, trách nhiệm của các cơ quan tích hợp và chia sẻ thông tin, mối quan hệ giữa CSDL dùng chung với các CSDL đang triển khai, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, tương thích, tránh chồng chéo, gây lãng phí.

Đồng thời, rà soát hệ thống thông tin cá nhân cán bộ, công chức, viên chức bảo đảm thống nhất, phục vụ yêu cầu công tác quản lý, lưu ý không đưa vào CSDL những thông tin thuộc bí mật đời tư cá nhân.

Cùng với đó, Phó Thủ tướng giao Bộ Nội vụ phân tích, thuyết minh tính khả thi khi vận hành CSDL, trong đó làm rõ sản phẩm, hiệu quả của Đề án và phương thức vận hành. Việc đầu tư hạ tầng CNTT thực hiện theo nguyên tắc phân cấp trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, bảo đảm hiệu quả đầu tư, tránh lãng phí; nên tính đến phương án thuê hạ tầng máy chủ, thiết bị mạng, vận hành CSDL theo tinh thần Quyết định 80 ngày 30/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Về lộ trình thực hiện, thông báo kết luận nêu rõ, giai đoạn 1 cần tiến hành các hoạt động khảo sát, nghiên cứu, đánh giá khả năng thích ứng của hệ thống CSDL. Giai đoạn tiếp theo, cần huy động các cán bộ có trình độ chuyên môn về CNTT và kiến thức quản lý cán bộ, công chức, viên chức tham gia vào quá trình triển khai Đề án, hướng dẫn, tiếp nhận và xử lý các vướng mắc phát sinh.

Phó Thủ tướng cũng chỉ đạo Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ TT&TT nghiên cứu, đề xuất phương án bổ sung CSDL về cán bộ, công chức, viên chức vào Danh mục CSDL quốc gia. Trên cơ sở đó, Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan hoàn thiện Đề án, thực hiện các thủ tục theo quy định. Không xây dựng Nghị định về CSDL cán bộ, công chức, viên chức.