Công khai nhiều tư liệu hồ sơ chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa

VietTimes -- Các tư liệu cho thấy các nhà nước Việt Nam, từ thời kỳ phong kiến, đến thời kỳ XHCN ngày nay, đã khai phá, xác lập, thực thi và bảo vệ chủ quyền quốc gia đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa và nhiều vùng biển đảo khác thuộc lãnh thổ Việt Nam
Toàn bộ những tư liệu cũng được Bộ TT&TT trao tặng cho tỉnh Vĩnh Phúc.
Toàn bộ những tư liệu cũng được Bộ TT&TT trao tặng cho tỉnh Vĩnh Phúc.

Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” đang được tổ chức tại tỉnh Vĩnh Phúc từ ngày 2 - 6/6/2016 tạo cơ hội cho công chúng tiếp cận trực tiếp hồ sơ chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam.

Sự kiện được Bộ TT&TT tổ chức, tiếp nối 57 cuộc Triển lãm tương tự đã diễn ra tại 39 tỉnh, thành phố, 10 điểm đảo, huyện đảo và 8 đơn vị lực lượng vũ trang. Đây là một hoạt động thông tin tuyên truyền quan trọng nhằm góp phần nâng cao nhận thức, tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm của nhân dân trong nước, kiều bào ta ở nước ngoài, nhất là các tầng lớp thanh niên trong việc bảo vệ, khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thông qua các tư liệu lịch sử được công bố. Về phía tỉnh Vĩnh Phúc có ông Nguyễn Văn Trì - Chủ tịch UBND tỉnh, ông Lê Duy Thành - Phó chủ tịch.

Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ TT&TT nhấn mạnh: “Triển lãm là một trong những phương thức truyền thông sâu rộng về chủ quyền biển, đảo, đưa ra cơ sở pháp lý, sự thật lịch sử để giành sự ủng hộ của công luận, nói lên tiếng nói chính nghĩa của Việt Nam với người dân và bạn bè thế giới. Đồng thời, góp phần chuẩn bị hồ sơ pháp lý phù hợp với công pháp quốc tế để phục vụ đấu tranh pháp lý lâu dài, và để sẵn sàng làm việc với tòa quốc tế khi điều kiện và thời cơ chín muồi”.

Triển lãm trưng bày nhiều tư liệu, văn bản, hiện vật, ấn phẩm và gần 100 bản đồ, với các nhóm tư liệu chính: Phiên bản của các văn bản Hán Nôm, văn bản Việt ngữ và Pháp ngữ do triều đình phong kiến Việt Nam và chính quyền Pháp ở Đông Dương, thay mặt nhà nước Việt Nam đương thời ban hành từ thế kỷ XVII đến đầu thế kỷ XX. 

Trong đó, đặc biệt là các châu bản triều Nguyễn ban hành liên quan trực tiếp đến vấn đề khai thác, quản lý, xác lập và thực thi chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa…Ngoài ra, triển lãm còn trưng bày một số tư liệu, ấn phẩm do các nước phương Tây biên soạn và xuất bản từ thế kỷ XVIII đến thể kỷ XIX liên quan đến chủ quyền của Việt Nam.