Công bố dạng thức đề thi đánh giá tuyển sinh Đại học chính quy Công an nhân dân năm 2022

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes –  Dạng thức đề thi 2022 là căn cứ để thiết kế, xây dựng các đề thi chuẩn hóa trên nền tảng kiến thức THPT kết hợp với kiến thức xã hội để làm căn cứ tuyển sinh vào đào tạo tại các học viện, trường đại học CAND.
Thời gian tuyển sinh đại học chính quy ngành CAND sẽ diễn ra sau kỳ thi tốt nghiệp THPT khoảng 10 ngày
Thời gian tuyển sinh đại học chính quy ngành CAND sẽ diễn ra sau kỳ thi tốt nghiệp THPT khoảng 10 ngày

Ngày 7/4, Lãnh đạo Bộ Công an đã ký Quyết định số 2409/QĐ-BCĐ ban hành dạng thức đề thi đánh giá của Bộ năm 2022.

Theo kết cấu, bài thi đánh giá tuyển sinh đại học chính quy Công an Nhân dân (CAND) năm 2022 của Bộ Công an gồm hai phần: phần trắc nghiệm và phần tự luận. Thí sinh làm bài thi với thời gian 180 phút (trong một buổi), trong đó phần trắc nghiệm 90 phút và phần tự luận 90 phút.

Các mã đề thi

Thí sinh sẽ dự kỳ thi tuyển đại học chính quy CAND vào thời điểm sau kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông khoảng 10 ngày (thời gian cụ thể sẽ được thông báo sau). Thí sinh được lựa chọn 1 trong 4 mã đề thi theo nguyện vọng đã đăng ký khi sơ tuyển:

- CA1 (Phần trắc nghiệm: Lĩnh vực khoa học tự nhiên, lĩnh vực khoa học xã hội, ngôn ngữ Anh; Phần tự luận: Toán).

- CA2 (Phần trắc nghiệm: Lĩnh vực khoa học tự nhiên, lĩnh vực khoa học xã hội, ngôn ngữ Anh; Phần tự luận: Ngữ Văn).

- CA3 (Phần trắc nghiệm: Lĩnh vực khoa học tự nhiên, lĩnh vực khoa học xã hội, ngôn ngữ Trung Quốc; Phần tự luận: Toán).

- CA4 (Phần trắc nghiệm; Lĩnh vực khoa học tự nhiên, lĩnh vực khoa học xã hội, ngôn ngữ Trung Quốc; Phần tự luận: Ngữ văn).

Điểm bài thi

Tổng điểm của bài thi là 100 điểm, trong đó phần trắc nghiệm tối đa 60 điểm và phần tự luận tối đa 40 điểm.

Hình thức thi

Thí sinh làm phần trắc nghiệm trên phiếu trả lời trắc nghiệm và làm phần tự luận trên giấy thi theo mẫu của Bộ Công an.

Các kiến thức yêu cầu trong đề thi

Phần thi trắc nghiệm, đánh giá kiến thức của thí sinh ở cả 03 lĩnh vực:

- Lĩnh vực khoa học tự nhiên gồm 25 câu (mỗi câu 01 điểm) tương ứng với 25 điểm; kiến thức cốt lõi gồm Vật lý, Hóa học, Sinh học. Trong đó 80% kiến thức lớp 12; 20% kiến thức lớp 10, 11, được đánh giá theo 4 cấp độ: cấp độ nhận biết, cấp độ thông hiểu, cấp độ vận dụng thấp, cấp độ vận dụng cao.

- Lĩnh vực khoa học xã hội gồm 25 câu (mỗi câu 01 điểm) tương ứng với 25 điểm; kiến thức cốt lõi gồm Lịch sử, Địa lý, Văn hóa kinh tế xã hội. Trong đó 80% kiến thức lớp 12; 20% kiến thức lớp 10, 11, được đánh giá theo 4 cấp độ: cấp độ nhận biết, cấp độ thông hiểu, cấp độ vận dụng thấp, cấp độ vận dụng cao.

- Ngôn ngữ (thí sinh được lựa chọn một trong hai ngôn ngữ: tiếng Anh hoặc tiếng Trung Quốc theo nguyện vọng thí sinh đăng ký khi sơ tuyển) gồm 20 câu (mỗi câu 0.5 điểm) tương ứng với 10 điểm, được đánh giá theo 4 cấp độ: cấp độ nhận biết, cấp độ thông hiểu, cấp độ vận dụng thấp, cấp độ vận dụng cao.

Phần tự luận, thí sinh được lựa chọn một trong hai lĩnh vực: Toán học hoặc Ngữ văn theo nguyện vọng:

- Môn Toán học: từ 3 - 5 câu với 40 điểm, trong đó 80% kiến thức lớp 12; 20% kiến thức lớp 10, 11, được đánh giá theo 4 cấp độ: cấp độ nhận biết, cấp độ thông hiểu, cấp độ vận dụng thấp, cấp độ vận dụng cao.

- Môn Ngữ văn: gồm 02 câu với 40 điểm thuộc kiến thức lớp 12: Câu 1: đọc hiểu với 10 điểm. Câu 2: làm văn với 30 điểm.

Địa điểm tổ chức

Thí sinh thi tại các học viện, trường đại học CAND theo nguyện vọng thí sinh đã đăng ký khi sơ tuyển, riêng các thí sinh ở phía Nam (từ Đà Nẵng trở vào) đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào các học viện, trường đại học CAND ở phía Bắc sẽ thi tại các trường đại học CAND ở phía Nam.

Phương pháp làm bài

Thí sinh thi lần lượt làm phần trắc nghiệm (tối đa 90 phút), thí sinh nộp bài tại chỗ cho cán bộ coi thi và tiếp tục làm phần tự luận (tối đa 90 phút).

Điểm xét tuyển

Kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an chiếm 60% tổng điểm xét tuyển, điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo chiếm 40% tổng điểm xét tuyển.