Cổ phần hóa Bệnh viện GTVT: Không chỉ định nhà đầu tư chiến lược

Đại diện Bộ GTVT cho biết, việc lựa chọn nhà đầu tư chiến lược hoàn toàn thực hiện theo các tiêu chí đã được đề ra trong đề án cổ phần hóa.
Sau cổ phần hóa, Bệnh viện GTVT sẽ phát triển thành bệnh viện lớn và hiện đại tại Hà Nội. (Ảnh: Internet)
Sau cổ phần hóa, Bệnh viện GTVT sẽ phát triển thành bệnh viện lớn và hiện đại tại Hà Nội. (Ảnh: Internet)

Cho biết về tiến trình cổ phần hóa Bệnh viện GTVT Trung ương, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường cho biết, Bệnh viện GTVT Trung ương là đơn vị đầu tiên trong cả nước được Bộ GTVT tiến hành thí điểm cổ phần hóa. Đề án này được thực hiện rất công phu có xin ý kiến của các Bộ, ngành liên quan đặc biệt là Bộ Y tế rất đồng tình về việc này.

Đối với nhà đầu tư chiến lược, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường cho biết, do đây là đề án cổ phần hóa thí điểm bệnh viện nên Bộ GTVT đã đưa ra tiêu chí: Làm sao để chọn được nhà đầu tư chiến lược phải có hoạt động chuyên ngành bệnh viện, đáp ứng được việc phát triển bệnh viện GTVT Trung ương thành một bệnh viện lớn và hiện đại. “Bộ GTVT dứt khoát không đưa một doanh nghiệp mua bệnh viện rồi sau đó giải thể để chuyển sang mục đích khác”, Thứ trưởng Trường cho biết.

Theo Thứ trưởng Trường, với tiêu chí này, yêu cầu đặt ra đối với nhà đầu tư chiến lược trong đề án cổ phần hóa Bệnh viện GTVT Trung ương là: Những đơn vị nào có chuyên ngành bệnh viện khi đầu tư vào phải có vốn chủ sở hữu được ngân hàng chấp nhận ít nhất là 25 tỷ đồng. Còn những đơn vị nào không có chuyên ngành bệnh viện nhưng cam kết sẽ làm bệnh viện phải có vốn chủ sở hữu từ 1.000 tỷ đồng trở lên.

“Tiêu chí này đã được Bộ GTVT xin ý kiến của Thủ tướng Chính phủvà nhận được sự đồng tình của các Bộ, ngành. Khi đưa ra phương án này, ban đầu chỉ có 2 nhà đầu tư chiến lược đáp ứng được tiêu chí, sau đó qua rà soát đã có thêm 1 nhà đầu tư. Quá trình lựa chọn nhà đầu tư chiến lược được thực hiện công khai nên đến nay Bộ GTVT đã chọn được nhà đầu tư chiến lược, chuẩn bị tiến hành IPO”, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường cho biết.

Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường cũng khẳng định, Bệnh viện GTVT Trung ương đang thực hiện cổ phần hóa theo hướng rõ ràng, không có chuyện chỉ định nhà đầu tư chiến lược. Việc lựa chọn nhà đầu tư chiến lược hoàn toàn thực hiện theo các tiêu chí đặt ra, lựa chọn nhà đầu tư đủ mạnh nhằm phát triển Bệnh viện GTVT Trung ương thành một bệnh viện lớn và hiện đại tại Hà Nội.

Theo Quyết định số 1129/QĐ - TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 21/7/2015 về việc phê duyệt Phương án thí điểm cổ phần hóa Bệnh viện GTVT Trung ương, sau khi hoàn tất quá trình cổ phần hóa, Bệnh viện GTVT Trung ương sẽ có tên mới là Công ty cổ phần Bệnh viện GTVT và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.

Bệnh viện GTVT Trung ương sẽ vừa bán bớt một phần vốn nhà nước, vừa phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ (vốn điều lệ 168 tỷ đồng, tương ứng 16,8 triệu cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần). Vốn điều lệ sẽ được điều chỉnh tăng phần vốn nhà nước tương ứng giá trị quyết toán Dự án ODA tòa nhà Bệnh viện, đồng thời, sẽ tiếp tục bán phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần để duy trì tỷ lệ vốn điều lệ mà Nhà nước nắm giữ ở mức 30%.

Theo VOV