Cổ đông Nam Á ấm ức vì cổ tức thấp hơn lãi tiết kiệm

Vì sao ngân hàng hoạt động hiệu quả mà cổ tức chỉ ở mức 5%, vì sao không chia cổ tức bằng tiền mặt mà chia bằng cổ phiếu là câu hỏi mà nhiều cổ đông đặt ra tại đại hội cổ đông Ngân hàng (NH) Nam Á diễn ra này 15-4.

Cổ đông phát biểu tại đại hội cổ đông NH Nam Á - Ảnh: Quang Định

Cổ đông phát biểu tại đại hội cổ đông NH Nam Á - Ảnh: Quang Định

Phát biểu tại đại hội, một cổ đông cho biết đã mua cổ phiếu NH ngay từ những ngày đầu, trải qua nhiều khó khăn nhưng đến giờ khi NH hoạt động có hiệu quả thì NHNN lại kiểm soát chặt việc chi cổ tức. 

Một cổ đông khác đặt câu hỏi NH hoạt động ổn định nhưng giá trị cổ phiếu thấp bằng nửa giá trị thật, hội đồng quản trị có tìm hiểu nguyên nhân vì sao chưa và đề ra biện pháp nào để khắc phục?

Cũng theo các cổ đông, mức cổ tức 5% đã thấp hơn lãi tiết kiệm mà lại chia bằng cổ phiếu vậy “bao giờ mới lấy được tiền”.

“Nên nghĩ đến quyền lợi của cổ đông chứ cổ đông tham gia mua cổ phiếu NH chỉ mong cuối năm có một ít lợi nhuận” - vị cổ đông này nói.

Trả lời cổ đông, ông Phan Đình Tân, chủ tịch hội đồng quản trị NH Nam Á, cho biết việc chia cổ tức bằng cổ phiếu nhằm tạo nguồn lực để có khoản tiếp tục đầu tư và duy trì phát triển phát triển trong bước đường tương lai. Hiện nay để mở rộng mạng lưới NHNN có nhiều quy định trong đó có quy định năng lực tài chính.

“Việc này không thể không đầu tư vì có liên quan đến tương lai của NH. Không chỉ cổ đông nhỏ lẻ mà các cổ đông lớn cũng thiệt thòi khi cổ tức thấp nhưng cũng cố gắng duy trì để có lợi ích về dài hạn” - ông Tân nói.

Liên quan đến việc tại sao có sự can thiệp của NHNN về cổ tức, theo ông Tân, hoạt động NH là khá đặc thù. Muốn đảm bảo ổn định hệ thống, đi vào hiệu quả thì Nhà nước phải quản lý giám sát chặt trong đó có giám sát chia cổ tức.

Về thù lao cho hội đồng quản trị, lãnh đạo NH Nam Á cho biết chỉ một phần trong ngân sách này là thù lao hội đồng quản trị, còn lại là thù lao cho ban kiểm soát, cho các công tác nghiên cứu, tham mưu để có định hướng chiến lược...