Có 2 báo cáo kiểm toán độc lập Ocean Bank, PVN có biết?

VietTimes – “Cùng một tổ chức kiểm toán, cùng một ngày, cùng một số nhưng có hai nội dung. Có một báo cáo kiểm toán là từ chối đưa ra kết luận kiểm toán đối với BCTC. Nhưng kèm theo lại có một cái báo cáo kiểm toán được thể hiện rằng, kiểm toán theo yêu cầu đặc biệt của NHNN và chỉ phục vụ cho NHNN, không phục vụ cho các nội dung, mục đích khác.”
Vị đại diện PVN khẳng định tập đoàn này đã thực hiện đầy đủ các quyền cổ đông tại OJB. (Ảnh chụp màn hình: X.T)
Vị đại diện PVN khẳng định tập đoàn này đã thực hiện đầy đủ các quyền cổ đông tại OJB. (Ảnh chụp màn hình: X.T)

Tiếp tục phiên xét xử sáng 11/9, Luật sư Nguyễn Huy Thiệp đã hỏi đại diện PVN: Đại diện PVN cho HĐXX biết một nội dung sau. Việc NHNN quyết định mua lại bắt buộc cổ phần của OJB thì với tư cách cổ đông lớn, cổ đông chiến lược của Ocean Bank (OJB) thì PVN có được gửi báo cáo tài chính không của năm liền kề trước đó không?

Chúng tôi có nhận được BCTC, thông qua người đại diện của PVN tại OJB.

Vấn đề là hiện nay trong tay tôi có 02 báo cáo tài chính, tức là 2 báo cáo kiểm toán. Thế thì PVN có được nhận 2 báo cáo này không?

Ý Luật sư ở đây là BCTC được kiểm toán phải không ạ?

Vâng

Kính thưa HĐXX, về 2 báo cáo mà luật sư đưa ra thì chúng tôi chưa được tiếp cận, chúng tôi cũng chưa được nhìn thấy hai cái báo cáo mà luật sư đưa ra

Tức là PVN không nhận được BCTC được kiểm toán, theo quy định của luật đúng không?

Chúng tôi khẳng định là chúng tôi có nhận được thông qua người đại diện. Nhưng mà hai cái báo cáo mà Luật sư đưa ra tại phiên tòa, chúng tôi chưa được đọc, chúng tôi chưa được xem tài liệu đó như thế nào. Thế nên chúng tôi không có thông tin để trả lời.

Tức là PVN nhận được BCTC nội bộ, còn BCTC được kiểm toán thì chưa biết, đúng không?

Chúng tôi nói là chúng tôi có nhận được. Nhưng cái tài liệu mà vị luật sư đang hỏi thì chúng tôi chưa được đọc ở đây, chúng tôi cũng chưa được nghiên cứu.

Bởi vì hai báo cáo kiểm toán này nó có hai nội dung. Cùng một tổ chức kiểm toán, cùng một ngày, cùng một số nhưng có hai nội dung. Có một báo cáo kiểm toán là từ chối đưa ra kết luận kiểm toán đối với BCTC. Nhưng kèm theo lại có một cái báo cáo kiểm toán được thể hiện rằng, kiểm toán theo yêu cầu đặc biệt của NHNN và chỉ phục vụ cho NHNN, không phục vụ cho các nội dung, mục đích khác. Vậy thì với nội dung ấy, tôi muốn hỏi là với tư cách là chủ sở hữu 20% vốn, PVN có nhận được báo cáo kiểm toán này không?

Thưa HĐXX, về cái vấn đề BCTC đã được kiểm toán này thì tôi nghĩ là nên hỏi đại diện của OJB, là nơi mà tổ chức được kiểm toán đó thì họ sẽ nắm chắc hơn. Còn chúng tôi thì cũng chỉ là cổ đông nên cái việc này để rõ hơn thì nên hỏi OJB.

Bởi vì thế này, cái quyền cổ đông được thông báo, được hỏi ý kiến trên cơ sở tự nguyện trước khi mua bán cổ phần. Cho nên tôi muốn hỏi là với tư cách là cổ đông chiến lược – tức là nó còn cao hơn cổ đông lớn – thì các ông có được thực hiện cái quyền ấy không?

Thưa HĐXX, về việc thực hiện quyền của cổ đông trong OJB. Chúng tôi khẳng định là người đại diện của PVN tại OJB đã thực hiện đầy đủ tất cả các quyền và nghĩa vụ của cổ đông. Thế còn cái việc NHNN mua lại thì chúng tôi nghĩ rằng đã được nên trong cáo trạng rồi. Cụ thể nó thuộc phạm vi xét xử của vụ án ở giai đoạn II vừa bị khởi tố. Thế nên việc này, tôi nghĩ tôi sẽ trình bày trong giai đoạn II.

Vấn đề quyền trả lời, cách trả lời là của các ông thôi. Nhưng mà nếu không liên quan thì chúng tôi cũng không hơi đâu để chúng tôi hỏi. Bởi đây là vấn đề mang tính bản chất. Nó là nguyên nhân, điều kiện, căn cứ để xác định số liệu nên không thể nói là không liên quan. Và ở đây tôi muốn hỏi để làm gì, là với tư cách cổ đông chiến lược thì trước và sau khi OJB bị mua 0 đồng, các ông đã có ý kiến gì chưa? Đã có phản ứng, phản kháng hoặc ý kiến gì chưa?

Thưa HĐXX, tôi đã trả lời rồi. Tôi khẳng định là chúng tôi đã thực hiện đầy đủ quyền của cổ đông.

Trước diễn biến có phần căng thẳng của cuộc trao đổi, Chủ tọa phiên Tòa đã có ý kiến. Ông đề nghị đại diện PVN đứng nguyên một chỗ để giải thích thêm.

“Đại diện PVN cũng cần nghĩ kỹ rằng, giới hạn xét xử vụ án này, HĐXX không xem xét lại quá trình NHNN Việt Nam mua lại OJB 0 đồng như thế nào. Tuy nhiên, với tư cách đại diện cho PVN, đề nghị ông cũng nắm rõ thêm các trình tự, thủ tục, quá trình mà NHNN mua 0 đồng - Theo Quyết định số 48/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc góp vốn, mua cổ phần bắt buộc của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt.

Ban nãy vị luật sư có hỏi báo cáo kiểm toán, ở đây nó là kiểm toán độc lập, chứ không phải là báo cáo kiểm toán. Cho nên vị đại diện tìm hiểu thêm văn bản đó”, Chủ tọa phiên tòa đề nghị./.