Có 2 báo cáo kiểm toán độc lập Ocean Bank, PVN có biết?

Có 2 báo cáo kiểm toán độc lập Ocean Bank, PVN có biết?

VietTimes – “Cùng một tổ chức kiểm toán, cùng một ngày, cùng một số nhưng có hai nội dung. Có một báo cáo kiểm toán là từ chối đưa ra kết luận kiểm toán đối với BCTC. Nhưng kèm theo lại có một cái báo cáo kiểm toán được thể hiện rằng, kiểm toán theo yêu cầu đặc biệt của NHNN và chỉ phục vụ cho NHNN, không phục vụ cho các nội dung, mục đích khác.”
Khi “tinh hoa” bị phổ cập...

Khi “tinh hoa” bị phổ cập... Analysis

VietTimes -- Ts. Vũ Đình Ánh cho rằng bản chất của việc tái cơ cấu hệ thống các TCTD là ép tính chuyên nghiệp của các ngân hàng đi lên. “Các cậu phải mạnh lên, các cậu phải đủ đẳng cấp để làm việc trong “cái tinh hoa” của nền kinh tế”, ông nêu quan điểm.