Clip vui: Bạn có ngáp ngủ khi xem video này?

VietTimes -- Nghiên cứu khoa học cho thấy, ngáp ngủ có thể xuất hiên cả khi bạn không muốn, nhưng vẫn xảy ra khi liên tục thấy người khác thực hiện nó. Và với clip ngáp ngủ của những động vật dưới đây, tôi tin rằng bạn không thể nào mà không ngáp một cái.

Ảnh minh họa. Nguồn Internet
Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Ngáp là một phản xạ, nghĩa là chúng ta thực hiện nó một cách vô thức. Hầu hết mọi người biết cơn buồn ngáp đang đến nhưng dường như không có cách nào để ngăn nó lại.

Các tế bào thần kinh gương (tế bào thần kinh phản chiếu) trong não chịu trách nhiệm việc gây ra các cơn ngáp. Khi bắt gặp một người ngáp, tế bào thần kinh gương trong não sẽ bắt chước và gây ra phản ứng, tạo thành hành động tương tự khiến bạn ngáp theo.
các tế bào thần kinh gương (tế bào thần kinh phản chiếu) trong não chịu trách nhiệm việc gây ra các cơn ngáp. Khi bắt gặp một người ngáp, tế bào thần kinh gương trong não sẽ bắt chước và gây ra phản ứng, tạo thành hành động tương tự khiến bạn ngáp theo.
các tế bào thần kinh gương (tế bào thần kinh phản chiếu) trong não chịu trách nhiệm việc gây ra các cơn ngáp. Khi bắt gặp một người ngáp, tế bào thần kinh gương trong não sẽ bắt chước và gây ra phản ứng, tạo thành hành động tương tự khiến bạn ngáp theo.
các tế bào thần kinh gương (tế bào thần kinh phản chiếu) trong não chịu trách nhiệm việc gây ra các cơn ngáp. Khi bắt gặp một người ngáp, tế bào thần kinh gương trong não sẽ bắt chước và gây ra phản ứng, tạo thành hành động tương tự khiến bạn ngáp theo.