Chuyện động trời tại Tổng cục Thủy sản, “bịp” lãnh đạo để cấp 808 giấy chứng nhận khống

VietTimes -- Đó là chứng nhận cho 808 sản phẩm thức ăn chăn nuôi, xử lý môi trường trong nuôi trồng thủy sản.... của 72 doanh nghiệp. Các sản phẩm của các doanh nghiệp này đóng dấu kiểm định “khống” tại văn phòng của Tổng cục thủy sản.
Tổng cục thủy sản
Tổng cục thủy sản

Theo kết luận của đoàn kiểm tra của chính Tổng cục thủy sản, Trung tâm khảo nghiệm, kiểm nghiệm, kiểm định nuôi trồng thủy sản – trực thuộc Tổng cục - đã dựa trên 3 văn bản của Tổng cục (công văn số 758/TCTS-TTKN ngày 1/4/2013, công văn 152/TCTS-TTKN ngày 16/6/2013 và công văn 1789/TCTS- VP ngày 10/7/2013) để "chế" danh mục các sản phẩm được phép, sau đó cấp phép cho lưu hành 140 sản phẩm thức ăn chăn nuôi, 668 sản phẩm xử lý cải tạo môi trường thủy sản.

Cụ thể, vụ việc sai phạm này bắt đầu được thực hiện từ đầu năm 2013, với nhóm các cán bộ, bao gồm ông Bùi Đức Quý - khi đó đang là giám đốc Trung tâm - cùng các cán bộ của Trung tâm là ông Nguyễn Huy Bàn, bà Đỗ Thị Hà, ông Phạm Hồng Quân, bà Vũ Thị Thu, bà Nguyễn Thị Hà, ông Nguyễn Văn Dũng, cuối cùng là ông Lê Tuấn Anh - khi ấy đang là phó Phòng hành chính, Tổng Cục thủy sản.

Các cán bộ này đã cắt ghép danh sách để đưa tên các sản phẩm không đủ tiêu chuẩn vào phụ lục danh sách các sản phẩm đủ tiêu chuẩn được cấp phép lưu hành. Sau đó, đem danh sách cắt ghép này lấy chữ ký phê duyệt của lãnh đạo Tổng cục.

Sau khi nhận được văn bản có chữ ký lãnh đạo Tổng cục, ông Lê Tuấn Anh tiến hành vào số công văn và đóng dấu văn bản. Với bản phụ lục cắt ghép này, các cán bộ biến chất đã cấp phép cho các sản phẩm không đủ tiêu chuẩn và nhận tiền "lại quả" của các doanh nghiệp có sản phẩm trong danh sách.

Kết quả kiểm tra cho thấy, các công văn số 758/TCTS-TTKN, 152/TCTS-TTKN, 1789/TCTS- VP đều đã ban hành thành 2 bản với cùng 1 số công văn, cùng ngày trích yếu văn bản, nhưng khác biệt hoàn toàn trong phần phụ lục.

Cụ thể, trong bản gốc của công văn lưu tại văn phòng Tổng cục có phụ lục kèm theo chỉ gồm vài chục sản phẩm đủ tiêu chuẩn mỗi công văn, nhưng trong bản chính phát hành thì lại có hàng trăm sản phẩm, bao gồm cả những sản phẩm đã bị loại vì không đủ tiêu chuẩn từ trước đó

Sau khi vụ việc bị đoàn kiểm tra kết luận, một số cán bộ tham gia đã bị kỷ luật, cách chức. Nhưng hiện danh sách các sản phẩm không đủ tiêu chuẩn đã "luồn" vào trong danh sách được cấp phép này, thì vẫn chưa được công bố, hay thu hồi, thanh lọc.

Làm rõ phản ánh "kiểm định khống" hơn 800 sản phẩm thức ăn thủy sản!

Ngày 20/7/2016, báo chí phản ánh việc làm giả công văn, cấp chứng nhận trái phép cho hơn 800 sản phẩm thức ăn thủy sản tại Trung tâm khảo nghiệm, kiểm nghiệm, kiểm định nuôi trồng thủy sản (thuộc Tổng cục Thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

Về việc này, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn khẩn trương kiểm tra, làm rõ nội dung báo chí phản ánh, có hình thức xử lý nghiêm đối với tổ chức, cá nhân vi phạm. Đồng thời công bố công khai các sản phẩm không bảo đảm chất lượng và có biện pháp xử lý kiên quyết không để lưu hành các sản phẩm sai quy định; báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/8/2016.