Đức phạt Telegram 5 triệu euro

Đức phạt Telegram 5 triệu euro

Đức quyết định phạt ứng dụng tin nhắn Telegram 5 triệu euro (4,9 triệu USD) vì đã không thiết lập các kênh để người sử dụng báo cáo về những bài đăng phi pháp.