Chuyên cơ đưa Tổng thống Peru đến Đà Nẵng dự APEC

VietTimes -- Sáng ngày 9/11, máy bay chở Tổng thống Peru Pedro Pablo Kuczynski và Trưởng đại diện đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) Lâm Trịnh Nguyệt Nga đã đến Đà Nẵng.
Sáng ngày 9/11, máy bay chở Tổng thống Peru Pedro Pablo Kuczynski và Trưởng đại diện đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) Lâm Trịnh Nguyệt Nga đã đến Đà Nẵng.
Sáng ngày 9/11, máy bay chở Tổng thống Peru Pedro Pablo Kuczynski và Trưởng đại diện đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) Lâm Trịnh Nguyệt Nga đã đến Đà Nẵng.
Chuyên cơ đưa Tổng thống Peru đến Đà Nẵng dự APEC ảnh 1
Chuyên cơ đưa Tổng thống Peru đến Đà Nẵng dự APEC ảnh 2
Chuyên cơ đưa Tổng thống Peru đến Đà Nẵng dự APEC ảnh 3
Chuyên cơ đưa Tổng thống Peru đến Đà Nẵng dự APEC ảnh 4
Chuyên cơ đưa Tổng thống Peru đến Đà Nẵng dự APEC ảnh 5
Chuyên cơ đưa Tổng thống Peru đến Đà Nẵng dự APEC ảnh 6