Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới: Nâng cao vai trò, hoạt động của cộng đồng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Theo kế hoạch thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, từng bước hình thành nông thôn mới thông minh, nâng cao vai trò, hoạt động của cộng đồng thông qua áp dụng chuyển đổi số.
Việt Nam từng bước hình thành nông thôn mới thông minh
Việt Nam từng bước hình thành nông thôn mới thông minh

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ thuộc Chương trình Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn thông minh giai đoạn 2021-2025, vừa được Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 ban hành.

Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 đã đề ra các giải pháp tổ chức thực hiện: Tuyên truyền, tập huấn nâng cao nhận thức và năng lực về chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý, theo dõi, giám sát, thẩm định, công nhận địa phương đạt chuẩn Nông thôn mới; thí điểm xây dựng các mô hình kinh tế số, mô hình thúc đẩy phát triển xã hội số, cộng đồng số liên thông với chính quyền cơ sở; hoàn thiện cơ chế, chính sách và các hướng dẫn liên quan đến chuyển đổi số trong xây dựng Nông thôn mới.

Thông qua triển khai Chương trình, từng bước hình thành nông thôn mới thông minh, nâng cao vai trò, hoạt động của cộng đồng thông qua áp dụng chuyển đổi số để xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu và bền vững.

Để tổ chức thực hiện kế hoạch đạt hiệu quả, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các bộ, ngành liên quan và các địa phương hoàn thiện và ban hành các hướng dẫn triển khai các hoạt động chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới để đưa vào kế hoạch thực hiện hàng năm; rà soát và đề xuất cơ chế, chính sách, định mức, nội dung hỗ trợ của Nhà nước cho các hoạt động về chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng nghiên cứu và đề xuất ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới thông minh giai đoạn 2026-2030; lựa chọn, phê duyệt danh sách các mô hình thí điểm xã Nông thôn mới thông minh, xã thương mại điện tử và hướng dẫn các địa phương xây dựng các mô hình xã/thôn nông thôn mới thông minh…

UBND các tỉnh, thành phố bám sát mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình và kế hoạch để tổ chức thực hiện tại địa phương.