Chùm ảnh “hoài niệm” mà chỉ có game thủ 7x, 8x mới thấm thía

Trong bối cảnh vô số những tựa game mới liên tục được ra lò trên các nền tảng khác nhau, chắc chắn chúng không thể nào mang lại cảm giác sâu đậm như các tựa game cổ điển, đã có công dẫn dắt hàng tỷ người trên toàn cầu đến với thế giới ảo.

Chùm ảnh “hoài niệm” mà chỉ có game thủ 7x, 8x mới thấm thía

Đây là chùm ảnh động gif đặc sắc mà chỉ có game thủ lão làng thế hệ 7x 8x mới hiểu rõ cảm giác "hoài niệm" về tuổi ấu thơ tươi đẹp:

Chùm ảnh “hoài niệm” mà chỉ có game thủ 7x, 8x mới thấm thía ảnh 1

Chùm ảnh “hoài niệm” mà chỉ có game thủ 7x, 8x mới thấm thía ảnh 2

Chùm ảnh “hoài niệm” mà chỉ có game thủ 7x, 8x mới thấm thía ảnh 3

Chùm ảnh “hoài niệm” mà chỉ có game thủ 7x, 8x mới thấm thía ảnh 4

Chùm ảnh “hoài niệm” mà chỉ có game thủ 7x, 8x mới thấm thía ảnh 5

Chùm ảnh “hoài niệm” mà chỉ có game thủ 7x, 8x mới thấm thía ảnh 6

Chùm ảnh “hoài niệm” mà chỉ có game thủ 7x, 8x mới thấm thía ảnh 7

Chùm ảnh “hoài niệm” mà chỉ có game thủ 7x, 8x mới thấm thía ảnh 8

Chùm ảnh “hoài niệm” mà chỉ có game thủ 7x, 8x mới thấm thía ảnh 9

Chùm ảnh “hoài niệm” mà chỉ có game thủ 7x, 8x mới thấm thía ảnh 10

Chùm ảnh “hoài niệm” mà chỉ có game thủ 7x, 8x mới thấm thía ảnh 11

Chùm ảnh “hoài niệm” mà chỉ có game thủ 7x, 8x mới thấm thía ảnh 12

Chùm ảnh “hoài niệm” mà chỉ có game thủ 7x, 8x mới thấm thía ảnh 13

Chùm ảnh “hoài niệm” mà chỉ có game thủ 7x, 8x mới thấm thía ảnh 14

Chùm ảnh “hoài niệm” mà chỉ có game thủ 7x, 8x mới thấm thía ảnh 15

Chùm ảnh “hoài niệm” mà chỉ có game thủ 7x, 8x mới thấm thía ảnh 16

Chùm ảnh “hoài niệm” mà chỉ có game thủ 7x, 8x mới thấm thía ảnh 17

Chùm ảnh “hoài niệm” mà chỉ có game thủ 7x, 8x mới thấm thía ảnh 18

Chùm ảnh “hoài niệm” mà chỉ có game thủ 7x, 8x mới thấm thía ảnh 19

Chùm ảnh “hoài niệm” mà chỉ có game thủ 7x, 8x mới thấm thía ảnh 20

Chùm ảnh “hoài niệm” mà chỉ có game thủ 7x, 8x mới thấm thía ảnh 21

Theo Trí thức trẻ

Chùm ảnh "hoài niệm" mà chỉ có game thủ 7x, 8x mới thấy thấm thía
Chùm ảnh "hoài niệm" mà chỉ có game thủ 7x, 8x mới thấy thấm thía