Chuẩn bị đầu tư nhiều dự án đường sắt

Ban Quản lý dự án Đường sắt đề nghị Bộ Giao thông vận tải (GTVT) xem xét, thẩm định và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư 11/13 dự án đường sắt.
Chuẩn bị đầu tư nhiều dự án đường sắt

Trong 11/13 dự án này có: 6 dự án quan trọng quốc gia thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội, bao gồm: Đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu; đường sắt Sài Gòn - Lộc Ninh; đường sắt vào Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng; đường sắt tốc độ cao Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh; đường sắt tiêu chuẩn Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng và Hà Nội - Đồng Đăng; đường sắt Trảng Bom - Hòa Hưng;

4 dự án nhóm A thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ: Cải tạo đường sắt khu vực đèo Hải Vân; cải tạo, nâng cấp tuyến đường sắt Yên Viên - Lào Cai; Hiện đại hóa thông tin tín hiệu đoạn Vinh - TP. Hồ Chí Minh; Dự án khôi phục cầu Long Biên.

3 dự án nhóm B thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Bộ trưởng Bộ GTVT: Nâng cao an toàn cầu đường sắt tuyến Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh, giai đoạn II (56 cầu); cải tạo đường sắt khu vực đèo Khe Nét; cải tạo khu gian Hòa Duyệt Km358+000 - Thanh Liêm Km369+620 tuyến đường sắt Thống Nhất.

Theo ông Lê Kim Thành, Tổng giám đốc Ban Quản lý dự án Đường sắt, trong quý I/2015, Ban Quản lý dự án Đường sắt đã đôn đốc quyết liệt, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, đáp ứng mục tiêu hoàn thành các hạng mục, gói thầu của Dự án đường sắt Yên Viên - Lào Cai, trả lại tốc độ chạy tàu; hoàn thành cơ bản gói thầu CP1A - tuyến tránh cầu đường sắt Ninh Bình và Cụm ga mới Ninh Bình thuộc Dự án nâng cao an toàn các cầu đường sắt trên tuyến Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh;

Đồng thời, khôi phục lại và dần đẩy nhanh tiến độ Dự án đô thị tuyến Cát Linh - Hà Đông sau sự cố sập giàn giáo; thiết lập lại kế hoạch thực hiện, thúc đẩy tiến độ Dự án hiện đại hóa Trung tâm điều hành vận tải đường sắt (OCC) và các dự án khác.

Tuy nhiên, tiến độ thực hiện một số dự án vẫn chưa đáp ứng yêu cầu, nhiều công việc vẫn còn chậm. Do đó, trong quý II/2015, Ban tiếp tục tập trung đôn đốc thực hiện các dự án đầu tư xây dựng đường sắt Yên Viên - Phả Lại - Cái Lân, đường sắt đô thị tuyến Cát Linh - Hà Đông, cải tạo nâng cấp tuyến đường sắt Yên Viên - Lào Cai, nâng cao an toàn các cầu đường sắt tuyến Hà Nội - TP Hồ Chí Minh, Hệ thống thông tin tín hiệu Hà Nội - Vinh…

Theo Bizlive