Chủ tịch nước trao quyết định phong hàm cho các Đại sứ

Ngày 6/3, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trao quyết định phong hàm Đại sứ cho một số cán bộ ngành ngoại giao. Cùng dự lễ trao quyết định có Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chúc mừng các đồng chí được phong hàm Đại sứ. Ảnh: Nguyễn Khang – TTXVN
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chúc mừng các đồng chí được phong hàm Đại sứ. Ảnh: Nguyễn Khang – TTXVN

Chúc mừng các cán bộ ngoại giao được phong hàm, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh, đây là sự ghi nhận của Đảng và Nhà nước đối với những đóng góp của các cán bộ ngoại giao cho công tác đối ngoại nói riêng và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước nói chung.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, hiện nay và trong thời gian tới là giai đoạn then chốt đối với quá trình phát triển của nước ta, đặt ra những yêu cầu ngày càng thiết thực và nặng nề hơn đối với công tác ngoại giao.

Ngoại giao phải tiếp tục đi đầu trong nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; bảo đảm môi trường quốc tế hòa bình, ổn định; giữ vững chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; huy động các nguồn lực bên ngoài, vận động sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và nâng cao vị thế của đất nước.

Chủ tịch nước bày tỏ, để thực hiện các nhiệm vụ trên, với vai trò là Đại sứ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, các cán bộ ngoại giao được phong hàm tiếp tục nỗ lực, phát huy bản lĩnh, trí tuệ và kinh nghiệm để xử lý các vấn đề đối ngoại đặt ra với đất nước, phục vụ tốt nhất cho lợi ích quốc gia, dân tộc. Đồng thời các cán bộ ngoại giao được phong hàm cũng cần chú ý phát huy kinh nghiệm của mình để đào tạo đội ngũ cán bộ kế cận.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh phát biểu bày tỏ cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; nhấn mạnh quyết định phong hàm là sự ghi nhận, đánh giá cao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với những nỗ lực, đóng góp của cán bộ ngành ngoại giao nói chung và cá nhân các cán bộ ngoại giao được phong hàm.

Thay mặt các cán bộ ngoại giao được phong hàm và toàn thể cán bộ ngành ngoại giao, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh khẳng định sẽ nỗ lực hết sức mình để thực hiện nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước đã giao phó, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Theo: TTXVN