Chủ tịch nước, Thủ tướng phải tuyên thệ khi nhậm chức

Ngay sau khi được bầu, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch QH, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao phải tuyên thệ trung thành với Tổ quốc, nhân dân và Hiến pháp.
Chủ tịch nước, Thủ tướng phải tuyên thệ khi nhậm chức

Đó là một trong những nội dung của Nội quy kỳ họp QH sửa đổi vừa được QH thông qua tại phiên họp sáng nay. 

Tuyên thệ là vấn đề mới được ghi nhận trong Hiến pháp và luật Tổ chức QH. Theo Nội quy kỳ họp QH được thông qua, người tuyên thệ quyết định nội dung tuyên thệ phù hợp với trách nhiệm được giao. Người tuyên thệ phải đứng tuyên thệ trước Quốc kỳ, thời gian tuyên thệ không quá 3 phút.

Đại biểu vắng mặt phải xin phép

Dù có ý kiến không nên quản lý 2/3 đại biểu kiêm nhiệm theo cách hành chính, Nội quy kỳ họp QH sửa đổi vẫn yêu cầu ĐB nếu vắng mặt quá 3 ngày phải xin phép Chủ tịch QH.

Chủ nhiệm UB Pháp luật Phan Trung Lý cho biết, nhiều ý kiến đề nghị quy định trách nhiệm của đại biểu cho phù hợp với đặc thù nước ta là có 2/3 hoạt động kiêm nhiệm, không nên quản lý theo cách hành chính bằng việc báo cáo, xin phép khi vắng mặt. 

Có ý kiến đề nghị bổ sung chế tài đối với đại biểu trong trường hợp vắng mặt nhiều ngày mà không được sự đồng ý của Chủ tịch QH để nâng cao trách nhiệm của đại biểu.

Nhưng theo UB Thường vụ, luật Tổ chức QH đã quy định trách nhiệm của đại biểu là tham gia đầy đủ các kỳ họp, phiên họp toàn thể, tổ, đoàn và các phiên họp khác, thảo luận, biểu quyết các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của QH.

"Việc đại biểu vắng mặt nhiều tại hội trường trong các phiên họp là vấn đề mà các đại biểu cũng như cử tri, nhân dân cả nước không mong muốn", ông cho hay. 

Theo đó, Nội quy kỳ họp QH quy định trong trường hợp không thể tham dự kỳ họp hoặc vắng mặt tại kỳ họp từ 3 ngày làm việc liên tục trở lên vì lý do chính đáng thì phải báo cáo xin phép Chủ tịch QH.

Nội quy sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2016.

Dân được tham quan nhà QH

Nội quy kỳ họp QH được sửa đổi theo tinh thần tạo điều kiện thuận lợi cho người dân vào thăm quan nhà QH, dự thính các phiên họp công khai của QH, một mặt nhằm nâng cao hiểu biết của người dân, mặt khác tăng cường sự giám sát của nhân dân đối với hoạt động của QH.

Theo đó, công dân có thể được dự thính các phiên họp công khai của QH. Tổng thư ký QH tổ chức việc này.

Theo VNN