Chủ tịch ABBank: “Chúng tôi sẵn sàng sáp nhập với tổ chức tín dụng tốt”

Tại Đại hội cổ đông thường niên, ông Vũ Văn Tiền - Chủ tịch HĐQT ABBank cho biết: “Năm 2015, ABBank chủ động chuẩn bị sẵn sàng về nguồn lực và nền tảng để thực hiện hợp nhất, sáp nhập với tổ chức tín dụng tốt”.
Dự kiến trong năm 2015, vốn điều lệ của ABBank sẽ tăng từ gần 4.800 tỷ đồng lên 5.320 tỷ đồng.
Dự kiến trong năm 2015, vốn điều lệ của ABBank sẽ tăng từ gần 4.800 tỷ đồng lên 5.320 tỷ đồng.

Hôm nay 27/4, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) đã tổ chức Đại Hội Cổ Đông thường niên. Thông tin cung cấp cho cổ đông của ngân hàng cho thấy, năm 2014, ngân hàng đạt tổng tài sản 67.465 tỷ đồng (tăng 17% so với năm 2013); tổng huy động đạt 60.911 tỷ đồng (tăng 20%) và tổng dư nợ đạt 42.633 tỷ đồng (tăng 14%).

Cùng với đó, lợi nhuận trước thuế ABBank đạt trên 151 tỷ đồng. Đặc biệt, ngân hàng đã thành công trong công tác xử lý nợ khi giảm nợ xấu từ mức 4,86% (cuối năm 2013) xuống mức 2,75% (cuối năm 2014).

Tính tới ngày 31/12/2014, vốn điều lệ của ABBank đạt gần 4.800 tỷ đồng. Tỷ lệ an toàn vốn năm 2014 là 14,3%. Tại đại hội, ABBANK cũng trình cổ đông phương án tăng vốn điều lệ nhằm tăng cường năng lực tài chính.

Theo đó, dự kiến trong năm 2015, vốn điều lệ của ABBank sẽ tăng từ gần 4.800 tỷ đồng lên 5.320 tỷ đồng. Nguồn vốn bổ sung bao gồm 449 tỷ đồng của Quỹ thặng dư vốn cổ phần của ABBank, trích từ việc chuyển đổi thành công trái phiếu phát hành cho hai nhà đầu tư nước ngoài là IFC và Maybank thành cổ phiếu năm 2013 và gần 74 tỷ đồng từ Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ của ABBANK. Với phương án tăng vốn điều lệ này, ABBANK dự kiến chia cho cổ đông bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10,9% trên số cổ phần sở hữu.

Trong năm 2015, ABBank tiếp tục chủ động tái cơ cấu theo chính sách của NHNN nhằm tăng cường năng lực tài chính, gia tăng quy mô và nâng cao vị thế cạnh tranh.

Ông Vũ Văn Tiền - Chủ tịch HĐQT ABBank chia sẻ: “Song song với công tác tự tái cấu trúc ABBank đã và đang thực hiện từ năm 2012, năm 2015, ngân hàng cũng chủ động chuẩn bị sẵn sàng về nguồn lực và nền tảng để thực hiện hợp nhất, sáp nhập với tổ chức tín dụng tốt, có định hướng phát triển cũng như văn hóa doanh nghiệp phù hợp với ABBank và theo đúng chỉ đạo của NHNN”.

Theo Dân trí