Chính thức cho chuyển nhượng địa chỉ IP từ nước ngoài về

VietTimes -- Việt Nam đã chính thức cho phép nhận địa chỉ IP/số hiệu mạng từ nước ngoài vào Việt Nam, tạo cơ hội để các tổ chức, thành viên tiếp nhận IPv4 từ các tổ chức quốc tế qua con đường chuyển nhượng.
Hội nghị giao ban thành viên địa chỉ năm 2016 được tổ chức tại Hà Nội, kết hợp 2 điểm cầu trực tuyến tại Đà Nẵng và TP.HCM.
Hội nghị giao ban thành viên địa chỉ năm 2016 được tổ chức tại Hà Nội, kết hợp 2 điểm cầu trực tuyến tại Đà Nẵng và TP.HCM.

Thông tin nêu trên vừa được ông Trần Minh Tân, Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) cho biết  tại Hội nghị giao ban thành viên địa chỉ năm 2016 được tổ chức tại Hà Nội, kết hợp 2 điểm cầu trực tuyến tại Đà Nẵng và TP.HCM.

Theo thống kê của VNNIC, trong 1 năm trở lại đây, đã cấp mới 4 khối/32 và 8 khối /48 địa chỉ IPv6, nâng lượng địa chỉ IPv6 tại Việt Nam tính đến ngày 17/7/2016 lên 25 khối /32 và 34 khối /48. Trong 276 thành viên địa chỉ, đã có 50 thành viên được cấp địa chỉ IPv6, đạt tỷ lệ 18%; như vậy vẫn còn tới 82% thành viên chưa đăng ký IPv6.

Về chính sách mới trong việc quản lý tài nguyên địa chỉ Internet, đại diện VNNIC cho biết, ngày 18/8/2015, Bộ trưởng Bộ TT&TT đã ban hành Thông tư 24/2015/TT-BTTTT quy định quản lý tài nguyên Internet. Ngoài các nội dung mới trong công tác quản lý tên miền Internet, công tác quản lý thúc đẩy địa chỉ IP/ ASN (số hiệu mạng - PV) chặt chẽ và hiệu quả hơn, một số chính sách mới chính thức được triển khai, hỗ trợ thành viên địa chỉ trong giai đoạn cạn kiệt IPv4 và góp phần thúc đẩy triển khai IPv6.

Theo đó, điểm nhấn là Việt Nam chính thức cho phép nhận địa chỉ IP/ASN từ nước ngoài vào Việt Nam, tạo cơ hội để các tổ chức, thành viên tiếp nhận địa chỉ IPv4 từ các tổ chức quốc tế qua con đường chuyển nhượng IPv4.

“Đây là nguồn tài nguyên quý giá đối với một số thành viên khi một phần hệ thống chưa hỗ trợ thế hệ địa chỉ IPv6. Tuy nhiên, đây chỉ là phương án tạm thời. Các thành viên cần từng bước đăng ký IPv6, thiết lập lộ trình và chuyển đổi sang hỗ trợ song song IPv4/IPv6 theo đúng lộ trình quốc gia, hướng tới mục tiêu chuyển đổi hoàn toàn sang IPv6”, đại diện VNNIC nhấn mạnh.

Điểm b khoản  5 của Thông tư  24 quy định rõ: “Việc nhận địa chỉ IP trực tiếp từ các tổ chức quốc tế phải tuân thủ theo quy định của các tổ chức quản lý tài nguyên địa chỉ quốc tế và quy định tại Điều 27 Thông tư này. Vùng địa chỉ IP quốc tế sau khi hoàn tất các thủ tục tiếp nhận vào Việt Nam theo quy định sẽ được coi là tài nguyên Internet và  chịu sự  điều chỉnh của các văn bản quy phạm pháp luật về tài nguyên Internet”.