Chính phủ yêu cầu giải quyết dứt điểm việc bồi thường vụ cá chết miền Trung

VietTimes -- Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, yêu cầu tập trung giải quyết dứt điểm việc bồi thường thiệt hại, hỗ trợ ổn định đời sống, phát triển sản xuất cho người dân tại 4 tỉnh miền Trung sau sự cố môi trường.
Chính phủ yêu cầu các Bộ chủ động đề xuất các chính sách hỗ trợ với người dân bị thiệt hại tại 4 tỉnh miền trung sau sự cố môi trường- (Ảnh minh họa).
Chính phủ yêu cầu các Bộ chủ động đề xuất các chính sách hỗ trợ với người dân bị thiệt hại tại 4 tỉnh miền trung sau sự cố môi trường- (Ảnh minh họa).

Cụ thể, Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tại cuộc họp Ban Chỉ đạo về các giải pháp ổn định đời sống và sản xuất, kinh doanh cho nhân dân 4 tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng sự cố môi trường bàn về tình hình triển khai các nhóm giải pháp trong thời gian vừa qua và phương hướng, nhiệm vụ công tác cho thời gian tới.

Theo đó, để đảm bảo tiến độ đã đề ra, đáp ứng yêu cầu của Bộ Chính trị, Quốc hội, mong mỏi của nhân dân, trong thời gian tới, Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ, cơ quan là thành viên Ban Chỉ đạo cần tập trung giải quyết dứt điểm việc bồi thường thiệt hại, hỗ trợ ổn định đời sống, phát triển sản xuất cho người dân; khắc phục hậu quả sự cố môi trường, phục hồi môi trường biển, triển khai lắp đặt các trạm quan trắc giám sát môi trường biển thường xuyên.

Đồng thời, phải đảm bảo Công ty TNHH Gang Thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh không tái phạm, khắc phục đầy đủ các sai phạm, thực hiện đầy đủ các cam kết, tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật về xả thải ra môi trường như nước thải, khí thải, chất thải rắn…

Về định mức bồi thường áp dụng chung, trên cơ sở báo cáo của 4 địa phương, Bộ Tài chính cùng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương tổng hợp, xây dựng định mức bồi thường thiệt hại áp dụng chung cho 4 tỉnh trình trước 20/9/2016 như Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo.

Phó Thủ tướng yêu cầu Ủy ban nhân dân (UBND) 4 tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn khẩn trương hoàn thành công tác kê khai, thống kê thiệt hại theo đúng tiến độ đã đề ra, trường hợp có khó khăn về yếu tố khách quan thì chậm nhất phải hoàn thành trước ngày 20/9/2016. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục bám sát, kịp thời hướng dẫn các địa phương trong công tác này đảm bảo đúng tiến độ đã đề ra.

Căn cứ kết quả thống kê thiệt hại và định mức áp dụng chung được ban hành, UBND 4 tỉnh chỉ đạo UBND cấp huyện chịu trách nhiệm tính toán, xác định số tiền bồi thường đối với từng đối tượng, gửi UBND tỉnh tổng hợp, thẩm tra. Ủy ban nhân dân tỉnh gửi kết quả tổng hợp cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Để thực hiện nhiệm vụ trên, UBND cấp tỉnh huy động toàn bộ hệ thống chính trị, đoàn thể tham gia kiểm tra, giám sát chặt chẽ công tác này, không để xảy ra tiêu cực, xử lý nghiêm các vi phạm xảy ra.

Về hỗ trợ thiệt hại, các Bộ chủ động đề xuất các chính sách hỗ trợ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của mình, đảm bảo mục tiêu hỗ trợ là để phục hồi, phát triển sản xuất; tập trung vào đào tạo nghề, dạy nghề, khởi nghiệp, phát triển đội tàu… gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp vào Đề án chung.

Giao các Bộ: Y tế, Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu, đề xuất cụ thể về việc miễn học phí, miễn tiền bảo hiểm y tế cho những đối tượng bị ảnh hưởng. Lưu ý cần cân nhắc kỹ để đảm bảo công bằng, không để xảy ra khiếu nại, phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách nhà nước.