Chính phủ xin Quốc hội cho phép phát hành 3 tỉ USD trái phiếu quốc tế

Báo cáo của Chính phủ tại ngày làm việc đầu tiên của Quốc hội (20.10) cho thấy thực trạng đáng lo ngại về tình hình phát hành trái phiếu và tái cơ cấu nợ.
Giai đoạn 2015 - 2016, có 363.000 tỉ đồng trái phiếu chính phủ đến hạn trả nợ
Giai đoạn 2015 - 2016, có 363.000 tỉ đồng trái phiếu chính phủ đến hạn trả nợ

Báo cáo về tình hình triển khai Nghị quyết 78/2014/QH13 về công tác phát hành trái phiếu Chính phủ và tái cơ cấu nợ do Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng trình bày tại Quốc hội chiều nay 20.10, cho biết, áp lực trả nợ đối với ngân sách đang gia tăng nhanh chóng. Trong giai đoạn 2015 - 2016, có 363.000 tỉ đồng trái phiếu chính phủ (TPCP) đến hạn trả nợ, nhưng nguồn trong nước đã huy động tối đa không còn dư địa. Vì vậy, Chính phủ đề nghị Quốc hội cho phép phát hành 3 tỉ USD TPCP quốc tế để tái cơ cấu nợ.

Riêng 9 tháng đầu năm 2015, theo Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng, khối lượng thanh toán gốc và lãi TPCP là 160.684 tỉ đồng. Khối lượng vốn huy động mới từ phát hành TPCP không đủ để thanh toán trả nợ khối lượng gốc và lãi TPCP đến hạn (thiếu hụt 33.211 tỉ đồng). Trong bối cảnh đó, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Tài chính phát hành tín phiếu kho bạc đáo hạn trong năm và vay Ngân hàng Nhà nước để bù đắp thiếu hụt ngân sách tạm thời (các khoản vay này không tính vào bội chi ngân sách nhà nước).

Khó khăn trên buộc Chính phủ phải xin phép Quốc hội cho phép đa dạng hóa kỳ hạn phát hành TPCP để tăng khả năng huy động vốn, bù đắp thiếu hụt ngân sách.

Theo Thanh Niên