Chính phủ nhắc nhở thực hiện nghiêm Quy chế làm việc

VietTimes – Văn phòng Chính phủ vừa gửi công văn tới các cơ quan trực thuộc và UBND các địa phương, nhắc nhở, yêu cầu thực hiện nghiêm Quy chế làm việc của Chính phủ.
Ảnh minh họa. Nguồn: VGP
Ảnh minh họa. Nguồn: VGP

Lý do phải có công văn nhắc nhở, theo Văn phòng Chính phủ, là do có một số bộ, cơ quan, địa phương chưa nghiêm Quy chế làm việc của Chính phủ. Do đó, Thủ tướng Chính phủ đã phải có công văn đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quy chế này.

Theo đó, Văn phòng Chính phủ yêu cầu lãnh đạo các bộ, cơ quan, địa phương bố trí thời gian tham gia đầy đủ, đúng giờ các cuộc họp do lãnh đạo Chính phủ chủ trì.

Đồng thời, khi dự họp, các cơ quan trực thuộc Chính phủ, UBND địa phương phải cử cán bộ tham dự đúng thành phần được mời, hạn chế cử người dự họp thay. Cán bộ phải tham dự suốt thời gian họp, không tự ý vắng mặt.

Trường hợp yêu cầu công việc đột xuất không thể tham dự hoặc không tham dự đầy đủ nội dung chương trình, phải báo cáo và được sự đồng ý của lãnh đạo Chính phủ chủ trì cuộc họp.

Khi tham dự, các bộ, cơ quan, địa phương phải chủ động chuẩn bị các nội dung để đóng góp ý kiến về các vấn đề được thảo luận tại cuộc họp nhằm nâng cao tinh thần, trách nhiệm trong việc tham gia giải quyết các công việc của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh đó, các bộ, cơ quan, địa phương được mời dự họp phải đăng ký trước thành phần, số lượng người dự họp theo đúng đề nghị tại giấy mời.