Chính phủ chỉ đạo đóng mới loạt tàu điều tra tài nguyên biển

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa đồng ý phương án lựa chọn nhà máy đóng tàu điều tra, nghiên cứu tài nguyên, môi trường biển theo hình thức đấu thầu hạn chế trong số các nhà máy đóng tàu của Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (SBIC).
Thủ tướng giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ động làm việc với các bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính để bố trí vốn thực hiện dự án.
Thủ tướng giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ động làm việc với các bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính để bố trí vốn thực hiện dự án.

Thủ tướng cũng đồng ý kéo dài thời gian thanh toán số kinh phí ứng trước 200 tỷ đồng đến hết năm 2015 để thực hiện dự án đóng tàu điều tra, nghiên cứu tài nguyên và môi trường biển như đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Thủ tướng giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ động làm việc với các bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính để bố trí vốn thực hiện dự án; đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, đáp ứng yêu cầu công tác điều tra, nghiên cứu tài nguyên, môi trường biển và đảm bảo hiệu quả đầu tư của dự án theo quy định.

Trước đó, dự án đóng tàu điều tra, nghiên cứu tài nguyên, môi trường biển đã được Thủ tướng phê duyệt và đồng ý bố trí vốn thực hiện từ năm 2014. Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý ứng trước 200 tỷ đồng để thực hiện trong khoảng thời gian đến 30/6/2015.

Theo báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, trong năm 2015-2016 sẽ thực hiện đóng xong tàu, từ năm 2017-2018 thực hiện mua sắm trang thiết bị điều tra, khảo sát lắp đặt trên tàu để hoàn thành dự án đóng tàu điều tra, nghiên cứu tài nguyên, môi trường biển.

Theo TBKTVN