Chính phủ “cấp” cơ chế ưu đãi cho Khu Công nghệ cao Đà Nẵng

VietTimes -- Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đầu tư, làm việc tại Khu Công nghệ cao Đà Nẵng sẽ được hỗ trợ tiền thuê đất, ưu đãi thuế thu nhập, thuế nhập khẩu, tín dụng và nhiều chính sách ưu đãi khác.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban Nghị định 04/2018/NĐ-CP, quy định cơ chế, chính sách ưu đãi đối với Khu Công nghệ cao (CNC) Đà Nẵng và Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 20/02/2018.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban Nghị định 04/2018/NĐ-CP, quy định cơ chế, chính sách ưu đãi đối với Khu Công nghệ cao (CNC) Đà Nẵng và Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 20/02/2018.
Thông tin từ VP UBND TP  Đà Nẵng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban Nghị định 04/2018/NĐ-CP, quy định cơ chế, chính sách ưu đãi đối với Khu Công nghệ cao (CNC) Đà Nẵng và Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 20/02/2018.
Theo Nghị định, doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư mới trong Khu CNC Đà Nẵng sẽ được áp thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong 15 năm; Các dự án đầu tư mới có quy mô vốn từ 3.000 tỷ đồng trở lên được áp dụng thuế suất ưu đãi 10% trong 30 năm;  Ngoài ra, các doanh nghiệp này còn được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 04 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 09 năm tiếp theo.
Về thuế nhập khẩu, Nghị định cho phép miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án trong Khu CNC bao gồm: máy móc, thiết bị; phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ sử dụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất của dự án; vật tư xây dựng trong nước chưa sản xuất được;…Và áp dụng cho cả dự án đầu tư mới và dự án đầu tư mở rộng.
Đồng thời miễn thuế nhập khẩu trong thời hạn 05 năm kể từ khi bắt đầu sản xuất đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để sản xuất của các dự án đầu tư vào Khu CNC.
Về đất đai, miễn toàn bộ tiền thuê đất cho cả thời hạn dự án đầu tư thuê đối với đất xây dựng công trình giao thông và hạ tầng kỹ thuật, đất cây xanh, đất có mặt nước, công viên sử dụng công cộng theo quy hoạch chung và quy hoạch phân khu được phê duyệt; đất xây dựng công trình sự nghiệp của các tổ chức sự nghiệp công lập; đất xây dựng cơ sở đào tạo nhân lực CNC; đất thực hiện dự án nhà ở cho chuyên gia, người lao động thuê khi làm việc tại Khu CNC; và dự án thuộc Danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư (trừ dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu CNC).

Cũng theo Nghị định, nhà đầu tư, chuyên gia và người lao động là người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài làm việc trực tiếp tại Khu CNC Đà Nẵng và thành viên gia đình được xem xét cấp thị thực có giá trị xuất, nhập cảnh nhiều lần với thời hạn phù hợp với mục đích nhập cảnh.
Về nguồn vốn huy động để đầu tư phát triển Khu CNC Đà Nẵng, Nghị định cũng nêu rõ ngân sách trung ương ưu tiên bố trí đủ số vốn bổ sung có mục tiêu cho ngân sách Đà Nẵng để thực hiện các dự án, công trình trong Khu CNC và các chương trình quốc gia phát triển Khu CNC. Hằng năm, trong trường hợp vượt thu ngân sách trung ương, Chính phủ báo cáo UB Thường vụ Quốc hội ưu tiên hỗ trợ vốn cho Khu CNC Đà Nẵng nhằm sớm đưa Khu CNC này hoàn thành đầu tư hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật vào năm 2020.
Chính phủ ưu tiên huy động vốn ODA cho Đà Nẵng để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các dự án xây dựng công trình tiện ích công cộng cần thiết, trung tâm đào tạo, trung tâm nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ, trung tâm ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao.