Cần có khuôn khổ pháp lý để tổ chức chính quyền đô thị tại Đà Nẵng sớm hoạt động

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Đó là chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về tổ chức chính quyền đô thị tại TP. HCM và thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại TP Đà Nẵng.
Trung tâm hành chính tập trung TP Đà Nẵng
Trung tâm hành chính tập trung TP Đà Nẵng

Chiều ngày 1/3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về dự thảo các nghị định quy định thi hành các nghị quyết của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại TP HCM và thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã góp ý nội dung về việc xác định số lượng biên chế, chế độ chính sách đối với công chức làm việc tại các cấp xã phường, quận huyện khi tổ chức chính quyền đô thị theo một cấp TP. Và để bảo đảm tính thống nhất như quy định đối với mô hình chính quyền đô thị, dự thảo Nghị định quy định biên chế công chức làm việc tại UBND phường (xã) sẽ thuộc biên chế công chức của UBND quận và do UBND quận quản lý, sử dụng.

Theo Bộ Nội vụ, trên cơ sở tính toán, sắp xếp bộ máy tổ chức theo mô hình chính quyền đô thị, có tính đến tinh giản biên chế theo chủ trương của Đảng và Chính phủ, nên quy định theo hướng số lượng bình quân biên chế mỗi phường là 15 người.

Sau khi lắng nghe ý kiến của các cơ quan liên quan, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu cần có khuôn khổ pháp lý để tổ chức chính quyền đô thị tại TP HCM và TP Đà Nẵng hoạt động sớm. Thủ tướng cũng yêu cầu việc tổ chức chính quyền đô thị phải đáp ứng được yêu cầu đặc thù của từng địa phương, nhưng cũng phải bảo đảm tính thống nhất, thông suốt của bộ máy hành chính Nhà nước từ Trung ương đến địa phương theo quy định pháp luật, đảm bảo hiệu quả, đáp ứng sự hài lòng người dân và doanh nghiệp.

Thủ tướng thống nhất quy định công chức làm việc tại UBND phường thuộc biên chế công chức UBND quận với yêu cầu, cơ quan hành chính quận, phường phải mạnh, là nơi lo cho dân, giải quyết việc làm và an toàn cho người dân. “Ý rất quan trọng mà chúng ta phải nhấn mạnh là một bộ máy hướng về người dân, nhanh chóng hơn, kịp thời hơn, thuận lợi hơn cho người dân. Nguyên tắc nào thì cũng phải nâng cao trách nhiệm trước Đảng, trước dân”- Thủ tướng nhấn mạnh.

Để sớm triển khai tổ chức bộ máy theo mô hình mới, phục vụ công tác bầu cử HĐND các cấp diễn ra trong tháng 5/2021, Thủ tướng giao Bộ Nội vụ sớm chỉnh lý các quy định về cơ cấu tổ chức của UBND quận, phường bảo đảm phù hợp với quy định của luật, nghị quyết của Quốc hội.

Đồng thời, Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ nhanh chóng phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến của Thường trực Chính phủ, các ý kiến tại cuộc họp, khẩn trương hoàn thiện các dự thảo Nghị định, trình Chính phủ xem xét, ban hành.