Các giải pháp quản lý, điều hành sẽ phải “qua tay” Trung tâm Chính phủ điện tử

VietTimes -- Bộ TT&TT vừa ra quyết định, phòng thử nghiệm Trung tâm Chính phủ điện tử thuộc Cục Tin học hóa được chỉ định kiểm thử tích hợp đối với các giải pháp quản lý văn bản và điều hành theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 102:2016/BTTTT.
Cục Tin học hóa (Bộ TT&TT) cho biết , những năm qua, các cơ quan nhà nước đã và đang vận hành, sử dụng những hệ thống QLVBĐH khác nhau với công nghệ và thiết kế khác nhau, không kết nối được giữa các cơ quan với nhau và chủ yếu vẫn chỉ phục vụ trao đổi vă
Cục Tin học hóa (Bộ TT&TT) cho biết , những năm qua, các cơ quan nhà nước đã và đang vận hành, sử dụng những hệ thống QLVBĐH khác nhau với công nghệ và thiết kế khác nhau, không kết nối được giữa các cơ quan với nhau và chủ yếu vẫn chỉ phục vụ trao đổi vă

Bộ TT&TT vừa ban hành Quyết định 1502 chỉ định phòng thử nghiệm Trung tâm Chính phủ điện tử thuộc Cục Tin học hóa. Quyết định này có hiệu lực trong thời hạn 3 năm kể từ ngày ký và thay thế Quyết định 1197 ngày 21/8/2014 của Bộ trưởng Bộ TT&TT.

Có địa chỉ tại tầng 2, Tòa nhà DETECH, số 8A Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Trung tâm Chính phủ điện tử là đơn vị trực thuộc Cục Tin học hóa (tiền thân là Cục Ứng dụng CNTT) có chức năng giúp Cục trưởng thực hiện tổ chức và quản lý các hoạt động ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước; hỗ trợ các Bộ, ngành, cơ quan trung ương và địa phương triển khai các hoạt động xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử.

Theo Quyết định 890 ngày 13/6/2008 của Bộ trưởng Bộ TT&TT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Trung tâm Chính phủ điện tử, một trong những nhiệm vụ của Trung tâm này là chủ trì xây dựng và quản lý, vận hành Phòng kiểm thử các giải pháp CNTT phục vụ xây dựng Chính phủ điện tử thông qua các hoạt động đánh giá, kiểm tra chất lượng các sản phẩm và dịch vụ CNTT; đảm bảo duy trì hoạt động thường xuyên và thông suốt các hệ thống kiểm thử; cung cấp dịch vụ kiểm thử các giải pháp CNTT; cấp chứng nhận phù hợp chất lượng cho các giải pháp CNTT.

Theo quyết định mới ban hành của Bộ TT&TT, so với quy định cũ, phạm vi được chỉ định đo kiểm của phòng thử nghiệm Trung tâm Chính phủ điện tử thuộc Cục Tin học hóa đã được mở rộng hơn. Cụ thể, bên cạnh việc kiểm thử các giải pháp CNTT theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn, chỉ tiêu kỹ thuật: IEEE 830-1998,  TCVN 8703:2011, TCVN 8702:2011, TCVN 8704:2011, TCVN 8705:2011, TCVN 8706:2011, TCVN 8709-1:2011, TCVN 8709-2:2011, TCVN 8709-3:2011; phòng thử nghiệm Trung tâm Chính phủ điện tử thuộc Cục Tin học hóa còn được chỉ định để kiểm thử tích hợp đối với giải pháp CNTT theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 102:2016/BTTTT về cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành (QLVBĐH).

Việc hoàn thiện năng lực của Trung tâm Chính phủ điện tử thuộc Cục Tin học hóa để được Bộ TT&TT ra quyết định chỉ định trở thành Phòng thử nghiệm đối với Quy chuẩn 102:2016/BTTTT là một nội dung công việc để triển khai thực hiện Thông tư số 10 ngày 1/4/2016 của Bộ trưởng Bộ TT&TT về ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối các hệ thống QLVBĐH (QCVN 102:2016/BTTTT).

Có hiệu lực thi hành từ ngày 1/10/2016, Quy chuẩn 102:2016/BTTTT quy định các yêu cầu kỹ thuật về: Cấu trúc mã định danh các cơ quan, đơn vị tham gia trao đổi văn bản điện tử thông qua hệ thống QLVBĐH; Định dạng dữ liệu của gói tin được trao đổi giữa hệ thống QLVBĐH với hệ thống trung gian phục vụ kết nối các hệ thống QLVBĐH. Quy chuẩn không quy định các yêu cầu kỹ thuật trong việc trao đổi các văn bản mật trên môi trường mạng.

Quy chuẩn 102:2016/BTTTT sẽ là cơ sở để các cơ quan nhà nước, các tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, sử dụng, khai thác, cung cấp giải pháp QLVBĐH và giải pháp kết nối các hệ thống QLVBĐH hoàn thiện giải pháp của mình; đảm bảo khả năng kết nối, trao đổi văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước với  nhau. Theo nhận định của Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng, sau ngày 1/10/2016, khi “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối các hệ thống QLVBĐH” có hiệu lực, việc kết nối liên thông giữa các hệ thống phần mềm quản lý văn bản điều hành của các cơ quan nhà nước sẽ dần đi vào nề nếp.