Các địa điểm nào tại Hà Nội được phủ sóng 100% mạng 5G vào năm 2030?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Nhằm mục tiêu phát triển mạng 5G để phục vụ kinh tế số, xã hội số, Hà Nội đặt kế hoạch tiếp tục phát triển mạng 4G, đẩy mạnh triển khai thương mại 5G, ưu tiên phát triển mạng di động theo hướng dùng chung.
Hà Nội phát triển hạ tầng bưu chính viễn thông phục vụ chuyển đổi số giai đoạn 2025-2030.
Hà Nội phát triển hạ tầng bưu chính viễn thông phục vụ chuyển đổi số giai đoạn 2025-2030.

Mới đây, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch phát triển hạ tầng bưu chính viễn thông phục vụ Chương trình chuyển đổi số thành phố Hà Nội đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Theo đó, kế hoạch đặt ra một số mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu cần thực hiện trong thời gian tới.

Cụ thể, năm 2025 thành phố đạt mục tiêu 100% xã có điểm phục vụ bưu chính có người phục vụ, 100% hộ gia đình có địa chỉ số. Toàn thành phố cũng phổ cập mạng 4G/5G và điện thoại thông minh, hạ tầng mạng băng rộng cáp quang phủ đến 80% hộ gia đình, 100% xã. 100% thuê bao di động là băng rộng, số thuê bao băng rộng cố định trên 100 dân đạt tỷ lệ 30%. Có 80% các khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu công nghệ thông tin tập trung, các cơ sở đào tạo đại học, cơ sở nghiên cứu phát triển, đổi mới sáng tạo, cơ quan nhà nước, trường học, bệnh viện, địa điểm du lịch được phủ sóng mạng 5G.

Đến năm 2030, Hà Nội phấn đấu phổ cập dịch vụ mạng internet băng rộng cáp quang, phổ cập dịch vụ mạng di động 5G, 100% các khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu công nghệ thông tin tập trung, các cơ sở đào tạo đại học, cơ sở nghiên cứu phát triển, đổi mới sáng tạo, trường học, bệnh viện, địa điểm du lịch được phủ sóng mạng 5G.

Về hạ tầng viễn thông, Hà Nội sẽ phát triển hạ tầng viễn thông băng rộng với mạng 5G và băng rộng cố định là nền tảng cho phát triển kinh tế số và xã hội số, triển khai hiệu quả việc ngầm hóa mạng cáp viễn thông tại các khu công nghiệp, khu dân cư trên địa bàn thành phố.

Về hạ tầng mạng bưu chính, Hà Nội tăng cường xây dựng các hệ thống và hạ tầng dịch vụ nhằm phát triển thương mại điện tử. Cùng với đó, thành phố triển khai mã địa chỉ bưu chính Vpostcode gắn với bản đồ số hình thành cơ sở dữ liệu quan trọng phục vụ xây dựng chính quyền số gắn với xây dựng thành phố thông minh, phục vụ người dân. Đồng thời, thúc đẩy hoạt động cung ứng dịch vụ công qua mạng bưu chính công cộng.

UBND thành phố giao Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Hà Nội chủ trì, hướng dẫn UBND các quận, huyện, thị xã và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch này. Sở phối hợp các cơ quan chuyên môn thuộc Bộ TT&TT trong công tác quản lý nhà nước về bưu chính, viễn thông, triển khai các giải pháp; phối hợp với Sở, ban, ngành liên quan tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông.

Ngoài ra, các đơn vị liên quan tiến hành rà soát, hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách phát triển, hỗ trợ các doanh nghiệp nghiên cứu, phát triển hạ tầng bưu chính, viễn thông trở thành hạ tầng số. Thành phố yêu cầu có chính sách ưu tiên người sử dụng thiết bị do Việt Nam sản xuất và hỗ trợ, trợ giải cho các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, người có công trên địa bàn, đảm bảo 100% người dân được tiếp cận chương trình phố cập điện thoại thông minh.

Thành phố cũng khuyến khích mọi thành phần kinh tế cùng tham gia xây dựng, phát triển, khai thác hạ tầng bưu chính, viễn thông và xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng viễn thông, đa dạng hóa các dịch vụ viễn thông; hoàn thiện cơ chế hỗ trợ để thu hút đầu tư viễn thông vào các vùng sâu, vùng xa và các vùng khó khăn trên địa bàn.