Buộc CTCP Quốc tế Sơn Hà cải chính thông tin, xử phạt Chủ tịch và TGĐ vì lạm quyền

VietTimes – Theo thông tin vừa được SSC công bố, thì cơ quan này đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với CTCP Quốc tế Sơn Hà (HoSE: SHI), cũng như bộ đôi lãnh đạo của doanh nghiệp này là Chủ tịch HĐQT Lê Vinh Sơn và Tổng giám đốc Lê Hoàng Hà, vì đã có những hành vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.
Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)
Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Ngày 11/11/2016, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Quốc tế Sơn Hà.

Cụ thể, SHI bị phạt tiền 85 triệu đồng theo quy định tại Điểm d Khoản 4 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP).

Lý do của quyết đến từ việc công ty đã công bố thông tin có nội dung không chính xác.

Cụ thể, theo thông tin công bố trong Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng ngày 30/7/2015, phương án khả thi đầu tư dây chuyền sản xuất Bình nước nóng và Chậu rửa cao cấp của Công ty được Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức ngày 17/4/2015 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 810/QĐ-HĐQT ngày 24/6/2015 thông qua. Theo đó, thời gian thực hiện các dự án dự kiến vào Quý III/2015, kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán vào Quý III/2015.

Tuy nhiên, Công ty đã bắt đầu thực hiện đầu tư cho dự án Chậu rửa cao cấp và Bình nước nóng (mua máy móc thiết bị, xây dựng nhà xưởng mới) từ tháng 01/2015, trước khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên và Hội đồng quản trị thông qua.

Song song với quyết định phạt hành chính, SSC cũng buộc SHI phải cải chính thông tin đối với nội dung công bố thông tin không chính xác theo quy định tại Khoản 6 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Cùng ngày, UBCKNN cũng ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán lần lượt đối với ông Lê Vĩnh Sơn - Chủ tịch HĐQT SHI và và ông Lê Hoàng Hà - Tổng giám đốc SHI.

Số tiền phạt mỗi người là sáu mươi triệu đồng theo quy định tại Khoản 3 Điều 11 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Cơ cấu HĐQT CTCP Quốc tế Sơn Hà.

Hai cá nhân trên đã có hành vi vi phạm hành chính: Vi phạm quy định về ngăn ngừa xung đột lợi ích và giao dịch với các bên có quyền lợi liên quan đến Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà (Công ty), cụ thể:

- Ông Lê Vĩnh Sơn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, đại diện cho Công ty đã cấp các khoản vay cho Công ty cổ phần Hiway Việt Nam - tổ chức liên quan đến Chủ tịch HĐQT Công ty khi chưa được đại hội đồng cổ đông thông qua; đã cấp các khoản vay cho các công ty con là Công ty cổ phần Đầu tư và kinh doanh thương mại Vinaconex và Công ty TNHH Một thành viên Sơn Hà Nghệ An.

- Ông Lê Hoàng Hà, Tổng Giám đốc Công ty, đại diện cho Công ty đã cấp các khoản vay cho Công ty cổ phần Hiway Việt Nam - tổ chức liên quan đến Chủ tịch HĐQT Công ty khi chưa được đại hội đồng cổ đông thông qua; đã cấp các khoản vay cho công ty con của Công ty (Công ty cổ phần Đầu tư và kinh doanh thương mại Vinaconex).

Theo báo cáo tài chính mới nhất của SHI, cập nhật đến ngày 30/09/2016, SHI đang cho CTCP Hiway vay ngắn hạn 8,5 tỷ đồng, với lãi suất bằng bình quân lãi vay ngắn hạn các ngân hàng Sơn Hà đi vay; Cho CTCP ĐTPT TM Tổng hợp Sơn Hà vay ngắn hạn 109,4 tỷ đồng với lãi suất bằng bình quân lãi vay ngắn hạn các ngân hàng Sơn Hà đi vay.

Không chỉ có vậy, SHI còn cho CTCP ĐTPT TM Tổng hợp Sơn Hà vay dài hạn 12,6 tỷ đồng, theo như Hợp đồng chuyển nhượng số 001/2016/HĐCN-TMVN ngày 15/09/2016 về việc chuyển nhượng một phần số cổ phiếu mà Công ty đang nắm giữ của Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Tổng hợp Sơn Hà.

“Bên nhận chuyển nhượng cổ phiếu phát hành cam kết thanh toán khoản giá trị công nợ tiền vay và lãi vay chốt tại thời điểm ngày 30/06/2016 là: 125.979.261.665 VNĐ và các khoản tiền lãi phát sinh sau ngày 30/06/2016 giữa Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà và Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Tổng hợp Sơn Hà trong trường hợp Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Tổng hợp Sơn Hà không trả nợ đầy đủ, đúng hạn theo kế hoạch trả nợ cho bên A với thời hạn tối đa là 02 (hai) năm”, SHI thuyết minh thêm.

Ngoài ra SHI cũng có một số khoản phải thu ngắn hạn với các bên liên quan như: Cty TNHH MTV Sơn Hà SSP VN (78,8 tỷ đồng); Cty MTV Quốc tế Sơn Hà Chu Lai (3,6 tỷ đồng); Cty TNHH MTV Sơn Hà Nghệ An (32,1 tỷ đồng)./.