Ông Phan Minh Sáng,Tổng GĐ TSC Cần Thơ bị UBCKNN phạt 50 triệu đồng

VietTimes -- Ông Sáng đã vi phạm quy định về ngăn ngừa xung đột lợi ích và giao dịch với các bên có liên quan đến CTCP Vật tư Kỹ thuật nông nghiệp Cần Thơ (TSC).
Ông Phan Minh Sáng, TGĐ CTCP Vật tư Kỹ thuật nông nghiệp Cần Thơ (TSC)
Ông Phan Minh Sáng, TGĐ CTCP Vật tư Kỹ thuật nông nghiệp Cần Thơ (TSC)

Theo quyết định số 886/QĐ-XPVPHC của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Phan Minh Sáng – Tổng GĐ TSC, ông Sáng bị phạt số tiền 50 triệu đồng theo quy định tại khoản 3 Điều 11 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do vi phạm quy định về ngăn ngừa xung đột lợi ích và giao dịch với các bên có quyền lợi liên quan đến công ty (Từ tháng 10/2015 đến tháng 12/2015, ông Phan Minh Sáng đại diện cho TSC ký các hợp đồng vay vốn và chuyển tiền cho vay đối với tổ chức có liên quan với TSC. Đến ngày 20/6/2016, khoản cho vay đã được thu hồi). Quyết định trên có hiệu lực từ ngày 24/8/2016.

TSC là doanh nghiệp nhà nước được cổ phần hóa từ DNNN, theo giấy Chứng nhận DN thay đổi lần thứ 12 ngày 9/10/2015, Vốn Điều lệ là 1.476 tỷ đồng, Tổng số nhân viên của TSC tính đến ngày 30/6/2016 là 1837 người (tăng 836 người so với 31/12/2015). Tổng TS của TSC đạt 2.239 tỷ đồng, LNST quý II/2016 của TSC đạt 32 tỷ đồng, giảm 53 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.Theo báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2016 của TSC, ông Phan Minh Sáng là Tổng GĐ công ty kiêm Ủy viên HĐQT.