Bộ Y tế thanh tra đột xuất Tân Hiệp Phát

Đoàn Thanh tra của Bộ Y tế do Phó chánh thanh tra Bộ làm trưởng đoàn sẽ thanh tra toàn diện việc thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm tại Công ty Tân Hiệp Phát trong thời gian 30 ngày.
Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh Bình Dương tiến hành thanh tra nhà máy của Tân Hiệp Phát hồi tháng 2 năm nay
Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh Bình Dương tiến hành thanh tra nhà máy của Tân Hiệp Phát hồi tháng 2 năm nay

Ngày 13-4, Thanh tra Bộ Y tế đã công bố quyết định thanh tra đột xuất Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Tân Hiệp Phát ((Công ty Tân Hiệp Phát tại địa chỉ 219, Đại lộ Bình Dương, Vĩnh Phú, Thuận An, Bình Dương) sau khi xảy ra một số sự việc liên quan đến chất lượng sản phẩm của công ty này.

Theo ông Đặng Văn Chính, Chánh Thanh tra Bộ Y tế, Thanh tra Bộ Y tế sẽ thực hiện thanh tra toàn diện việc thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm (ATTP) tại Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Tân Hiệp Phát. Thời kỳ thanh tra từ ngày 1-1-2013 đến thời điểm thanh tra. Đoàn Thanh tra gồm 7 thành viên do ông Nguyễn Văn Nhiên, Phó chánh thanh tra Bộ Y tế, làm trưởng đoàn.

Theo Chánh thanh tra Bộ Y tế Đặng Văn Chính, trong 30 ngày (kể từ thời điểm công bố quyết định), đoàn sẽ thanh tra toàn diện việc thực hiện các quy định về ATTP tại công ty TNHH Thương mại dịch vụ Tân Hiệp Phát, Bình Dương; phát hiện các sơ hở, bất cập trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật để kiến nghị, đề xuất với cơ quan chức năng có thẩm quyền biện pháp khắc phục; phát hiện các nhân tố tích cực để phát huy.

Theo quyết định thanh tra, kết luận cụ thể các nội dung đã tiến hành thanh tra, đánh giá việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, phát hiện vi phạm (nếu có), xác định rõ tính chất, mức độ vi phạm; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật.

Trước đó, thanh tra Bộ Y tế đã có đợt khảo sát tại Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Tân Hiệp Phát nhằm xác định trọng tâm cần thanh tra.

Theo NLĐ