Tân Hiệp Phát và 'cuộc chia tay tức tưởi'

Tân Hiệp Phát và 'cuộc chia tay tức tưởi'

Ra đời vào đầu thập niên 90, Tân Hiệp Phát đã đi tiên phong khai mở ngành hàng nước giải khát có lợi cho sức khỏe. Ngoài những nhãn hàng giúp tập đoàn ngày càng lớn mạnh thì Tân Hiệp Phát cũng có những sản phẩm trái ngạch nhưng thất bại trên thị trường.